MEĐU IZMEĐU

NAŠI PRECI  „LJUDI DUHOVI”

494 pregleda
Tajanstvene preteče (Vikipedija)

Naučnici iz Grčke i SAD pratili su evoluciju gena kodiranog u jednom od proteina u ljudskoj pljuvački i došli do zaključka da je njegova pojava u genomu rezultat ukrštanja prvih ljudi sa hominidom koji još nije poznat nauci.

Ljudska pljuvačka sadrži niz bioloških materija: enzime za varenje hrane, baktericidna jedinjenja kao i glikoprotein mucin, koji joj daje karakterističnu strukturu nalik na gel. U sastavu mucina nalazi se i belančevina MUC7  kodirana istoimenim genom. Ona odavno privlači pažnju naučnika i genetičara.

U ovom slučaju, evolutivni put ove
dve vrste, čoveka i nepoznatog hominida,
razdvojio se pre 1,5-2 miliona godina.

Kako su pokazale prethodne studije, gen MUC7 nosi nekoliko ponovljenih ključnih genetskih instrukcija — takozvani tandem ponavljanja. Pri tome se, kod različitih predstavnika primata, njihov broj razlikuje: kod majmuna je to 11-12, a kod ljudi 5-6. Pretpostavlja se da je verzija ljudskog gena MUC7 sa pet ponavljanja glavni uzrok zaštite od astme.

U najnovijem radu, kako bi u potpunosti istražili sve fiziološke funkcije proteina MUC7 i njegovo evolutivno poreklo, genetičari su analizirali, čak, 251 genom. Oni su nasumično odabrani među predstavnicima moderne evropske, afričke i azijske populacije, ali genetičari nisu potvrdili raniju pretpostavku o vezi jedne od varijanti ovog gena sa otpornošću na astmu.

Istraživanje je pokazalo da su strukturne varijacije gena snažno uticale na kompoziciju i količinu bakterija koje žive u ustima. Protein MUC7 je povećavao sposobnost pljuvačke da veže mikrobe i doprinosi neutralizaciji opasnih bakterija.

Međutim, osim ovoga, naučnici su otkrili da struktura ovog gena kod ljudi koji žive u subsaharskoj Africi ima veoma karakteristične osobine. Čak i geni neandertalaca imaju više sličnosti sa ovim genom kod većine ljudi.

Ova činjenica je dovela do toga da genetičari tvrde kako su se drevni preci Afrikanaca koji žive u podsaharsoj Africi ukrštali sa, u nauci, i danas nepoznatom vrstom hominida. Naučnici su ih nazvali „avetinjskom vrstom” drevnih hominida.

Kako je pokazala analiza mutacija gena, upliv stranog genetskog materijala u ljudski genom kao rezultat ukrštanja sa „avetinjskom vrstom” desio se pre 150.000 godina. U ovom slučaju, evolutivni put ove dve vrste, čoveka i nepoznatog hominida, razdvojio se pre 1,5-2 miliona godina. Prethodna istraživanja su pokazala da su se ljudi ukrstili sa neandertalcima nekoliko desetina hiljada godina ranije nego što se mislilo.

Istraživanje je objavljeno u časopisu „Molekularna biologija i evolucija”.

(Izvor B92)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar