KOSMIČKO TKANJE

ORGANSKI MOLEKULI NADOMAK PROTOZVEZDE

1.150 pregleda
Ciglice života (ESO)

Dva tima naučnika nezavisno su potvrdila postojanje molekula metil-izocijanata, jednog od gradivnih blokova života, oko zvezde veoma slične Suncu.

Dva tima naučnika nezavisno su potvrdila postojanje molekula metil-izocijanata, jednog od gradivnih blokova života, oko zvezde veoma slične Suncu u veoma ranoj fazi života. Vest je objavila Južna evropska opservatorija 8. juna, a detektovani molekuli posmatrani su u zvezdanom sistemu IRAS 16293-2422 u sazvežđu Zmijonoše.

Čini se da veoma često osvane vest ovog tipa –  da su gradivni blokovi života otkriveni u nekom od sistema. Ono po čemu je ovo otkriće posebno, jeste to što su naučnici po prvi put detektovali upravo metil-izocijanat oko protozvezde kakvo je bilo Sunce, što bi u u velikoj meri moglo dati detaljniji uvid u procese formiranja Sunčevog sistema.

Detektovani molekuli nalaze
se u gustom oblaku prašine
različitih molekula preostalih
nakon formiranja zvezde.

Za istim molekulom tragala su dva tima naučnika. Jedan su vodili Rafael Martin-Domenek iz Centra za astrobiologiju u Madridu i Viktor M. Rivilja iz Opservatorije u Firenci. Drugi tim predvodli su Nils Ligterink sa Opservatorije u Lajdenu i Odri Kautens sa Londonskog Univerziteta. Važno je navesti da veliku zaslugu u oba naučna rada ima i teleskop ALMA (Atacama Large Millimiter/submillimiter Array) u Čileu koji je svojom visokom rezolucijom izmerio karakteristične talasne dužine na kojima zrače upravo ovi molekuli, u radio delu spektra.

Talasne dužine su kao otisci prsta, jedinstveni za molekule, a ALMA je, kako kažu naučnici, nedvosmisleno detektovala meti-izocijanat. Ovo su kompleksni organski molekuli sastavljeni od ugljenika, vodonika, azota i kiseonika. Molekul se takođe upotrebljava u proizvodnji gume i industrijskog lepka, a sam po sebi izuzetno je toksičan za ljudski organizam.

Vrlo je interesantno da su u sistemu zvezda IRAS 16293-2422  još 2012. godine detektovani i jednostavni šećeri, takođe uz pomoć ALMA teleskopa. Nils Ligterink i Odri Kautens objašnjavaju da je ova familija organskih molekula (u koju ulaze šećeri i metil izocijanat) uključena u sintezu peptida i aminokiselina koji su, u obliku proteina, biološka osnova za život kakav poznajemo.

Detektovani molekuli nalaze se u gustom oblaku prašine različitih molekula preostalih nakon formiranja zvezde. Upravo od ovakvih oblaka, u ranom periodu života jedne zvezde, nastale su sve planete u Sunčevom sistemu, pa bi pronalaženje gradivnih molekula života moglo biti još jedan deo slagalice u potrazi za kompletnim mehanizmom nastanka života na našoj planeti.

Boris Klobučar (CPN)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar