TESLIANUM

OSTVARENJE BEŽIČNOG SNA

480 pregleda

Cilj je da se prenese snaga kao uski snop mikrotalasa. To će prevladati dva temeljna nedostatka u Teslinom planu. Jedan je bio kako naplatiti ljudima električnu energiju koju jednostavno mogu dobijati iz vazduha. Druga je bila potreba za prevladavanjem zakona širenja zračenja, koji kaže da je jačina signala obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti koju je prešao od odašiljača.

Iza bivše laboratorije Nikole Tesle u Vardenklifu na Long Ajlendu i u Njujorku nalaze se neki stari temelji.To su ostaci 57-metarskog tornja koji je Tesla počeo da gradi 1901. godine u sklopu eksperimenta za bežični prenos informacija i električne energije na velike udaljenosti, piše The Economist.

Pomoglo je. Kao što je i predvedeo, bežične komunikacije imale su posledice koje su promenile svet. Ali nije uspeo da postigne da sama električna energija putuje jako daleko. Kao posledica toga, u roku od pet godina radovi su prestali, a toranj je kasnije razoren da bi pomogao u otplati njegovih dugova. Tesla – pionir koji je, između ostalog, zamislio stvaranje i prenos izmenične struje – nestao je u relativnoj anonimnosti.

I tako je ostalo sve dok Teslino ime nije oživeo Ilon Mask, kao marku za svoju kompaniju električnih automobila. Sada se i povratak Tesline vizije za bežični prenos električne energije takođe čini mogućim. „Emrod (Emrod), kompanija sa središtem u Oklendu, sarađivala je sa Powercom-om, novozelandskim distributerom električne energije, da bi načinila prototip sistema za upotrebu u zatvorenom pogonu. Zatim, u odvojenom projektu, plan je da se energija prenese sa solarne farme na Severnom ostrvu do klijenta udaljenog nekoliko kilometara.


Vardenklif (
Wikipedia)

Cilj je da se prenese snaga kao uski snop mikrotalasa. To će prevladati dva temeljna nedostatka u Teslinom planu. Jedan je bio kako naplatiti ljudima električnu energiju koju jednostavno mogu dobijati iz vazduha. Druga je bila potreba za prevladavanjem zakona širenja zračenja, koji kaže da je jačina signala obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti koju je prešao od odašiljača. Rezultat je da snaga signala naglo opada, čak i na kratkim udaljenostima. Prenošenje snage uskim snopom, umesto da se zrači u svim smerovima, pomaže da se problem smanji.

Snaga zračenja, poznata u Emrodovom postupku”, već isprobana, ali uglavnom za vojne potrebe ili za upotrebu u svemiru. Godine 1975. NASA, američka svemirska agencija, koristila je mikrotalase za slanje 34 kW električne energije na udaljenost od 1,6 kilometara – rekord koji i dalje stoji. Međutim, nikada nije izveden za komercijalnu upotrebu.

„Emrodova” operacija započeće oprezno, prenosom onoga što Greg Kušnir, osnivač kompanije, opisuje kao nekoliko kilovata” na više od 1,8 kilometara, a tada će se postupno povećavati snaga i udaljenost. Ključna varijabla je delotvornost ili koristan učinak s kojim to može da se obavi. Prema Kušniru, to je trenutno oko 60%. To je, računa, već dovoljno dobro da zračenje snage postane komercijalno održivo u nekim okolnostima, poput dosezanja udaljenih područja bez trošenja novca na skupe dalekovode. Ali, da bi poboljšao stvari, Emrod” u rukavu ima još dva trika. Jedan je aktiviranje releja. Drugi je predajnik s metamaterijalom.

Emitovanje moćnih mikrotlasa u vazduhu nosi rizike. Napokon su slični talasi sredstvo kojim mikrotalasni uređaji zagrevaju ono što se u njih stavi. Emrod” kaže da kratko izlaganje njegovim zracima ne bi trebalo da nanese štetu ljudima ili životinjama, jer je gustina snage relativno niska. Ipak, da bi se izbegle nesreće, zraci će biti okruženi takozvanim laserskim zavesama.

Releji, pasivni uređaji koji ne troše nikakvu snagu, rade poput sočiva i preusmeravaju mikrotalasni zrak i šalju ga s minimalnim gubicima u prenosu. Oni, takođe, mogu da ga usmere i u drugom smeru, ako je to potrebno. To znači da odašiljač i prijemnik ne moraju nužno biti u vidokrugu.

Metamaterijali su kompoziti od male količine provodnih metala i izolacijske plastike raspoređeni na način koji uzrokuje njihovu određenu interakciju sa elektromagnetskim zračenjem kao što su mikrotalasi. Oni se već upotrebljavaju u uređajima za prikrivanje koji pomažu ratnim brodovima i vojnim avionima da se sakriju od radara. Ali mogu se koristiti i u prijemnoj anteni za delotvornije pretvaranje elektromagnetnih talasa u električnu energiju.

Emitovanje moćnih mikrotlasa u vazduhu nosi rizike. Napokon su slični talasi sredstvo kojim mikrotalasni uređaji zagrevaju ono što se u njih stavi. Emrod”kaže da kratko izlaganje njegovim zracima ne bi trebalo da nanese štetu ljudima ili životinjama, jer je gustina snage relativno niska. Ipak, da bi se izbegle nesreće, zraci će biti okruženi takozvanim laserskim zavesama. To su laserski zraci male snage koji sami po sebi nisu štetni.

Ako se zavesa trgne zbog ometanja koje mogu da stvore ptice ili niskoleteći helikopteri (koji se na Novom Zelandu koriste za okupljanje ovaca), taj prekid će se otkriti odmah, a mikrotalasni prenos će se privremeno prekinuti. Baterije na prijemnom kraju pune se tokom bilo kakvih prekida.

I brojne druge kompanije rade na istoj ideji. TRansferFi, sa sedištem u Singapuru, razvija sistem koji oblikuje zrake radio-talasa, koji obično imaju nižu frekvenciju od mikrotalasa, za prenos snage na određene prijemne uređaje. Ovo je ideja kratkog dometa, dizajnirana za napajanje uređaja u fabrikama i domovima.

Američka kompanija PowerLight Technologies sarađuje sa oružanim snagama te zemlje na korišćenju lasera za prenos snage u udaljene baze, a takođe i za pokretanje dronova dok su u vazduhu. Ona, takođe, razmatra komercijalne aplikacije, kao i Mitsubishi Heavy Industries, japanska inženjerska kompanija, koja ima visoke ambicije. Osim industrijske primene na našoj planeti, istražuje kako se ova tehnologija može koristiti za slanje energije na Zemlju iz geostacionarnih satelita opremljenih solarnim pločama. To bi uključivalo prenos na više od 35.000 kilometara.

(Izvor B92)

O autoru

administrator

1 komentar

  • Tesla je razmatrao i ovakav način prenosa energije ali je njegov sistem daleko napredniji.Razmatrao je takođe i visokofokusirani čestični način prenosa energije,geomehanički način prenosa enrgije,visokojonizujućim zračenjem prenos energije(ultraljubičasta svetlost,rendgenska svetlost-otvorenim Teslinim vakumskim cevima) itd.Takođe radi se o drugačijem principu prenosa i energija se ne gubi drastično kao kod navedenog mikrotalasnog sistema.Radi se o čistom nepoznavanju principa koji je Tesla promovisao pa se zato mešaju babe i žabe.Kod navedenog mikrotalasnog prenosa energije vi imate podstanice-releje koji prihvataju,preusmeravaju i fokusiraju energiju ka drugom releju ili prijemnoj stanici.Na ovaj način gubici su ipak značajni ali možete da naplatite odnosno postavite strujomer.Kod Teslinog sistema energija je svugde dostupna-sveprisutna i možete je crpeti gde vam je god volja.Gubici energije u ovom sistemu su svega 10% i drastično su manji od predhodno navedenog sistema.Mana za buržuje jeste da se energija ne može naplatiti.Benifiti Teslinog sistema su daleko veći jer osim što bi se ukinuli dalekovodi ,trafostanice ,pa čak i preteške baterije Vi možete snabdevati elektromobile,elektroavione,elektrobrodove,itd neograničeno.Ekološki gledano sistem je neuporedivo zelen.Čak i današnji dalekovodi imaju veliki gubitak energije prenosa a ovaj sistem bi povećao efikasnost prenosa za 60%.To znači da se proizvedena energija daleko efikasnije troši.Takođe ne mogu da razumem da ljudi i dan danas ne mogu da shvate Teslin patent koji postoji i koji je detaljno opisan.A način na koji ljudi tumače njegovu ideju pre liči na gluve telefone ili na film „izgubljeni u svemiru“.Da uprostim .Mikrotalasni predajnici se mogu smatrati otvorenim tipom prenosa energije a Teslin zatvorenim tipom.To znači da prvi sistem u prenosu energije na planeti zemlji je podložan velikim gubicima sa povećanjem rastojanja i energija se gubi u okolni prostor.Kod Teslinog sistema sama planeta predstavlja zatvoreni dzinovski talasovod gde se posebnim podešavanjem uspostavili stacionarni vispkonaponski talasi.Energija egzistira sa minimalnim gubicima sve dok se ne crpi zarad vršenja korisnog rada.Istina kod ovog sistema potrebno je obratiti pažnju na više parametara i međusobno ih uklopiti-sinhronizovati ali kada se to uradi benefiti su neograničeni.

Ostavite komentar