MEĐU IZMEĐU

PEČURKE RAZGOVARAJU

116 pregleda
Pixabay

Šuma često na kiši utihne, da bi nakon prolaska nevremena počela da odjekuje različitim zvuciima. Ptice pevaju, insekti cvrčr, žabe krekeću. No ljudi neke šumske razgovore ne mogu čuti.Naime, japanski naučnici su u novom istraživanju našli intrigantne naznake da neke pečurke posle kiše komuniciraju pomoću podzemnih električnih signala. Posmatrali su takozvane dvobojne gljive (Laccaria bicolor): male smeđe gljive koje rastu u mešovitoj šumi naučnog centra Kavatabe poljeUniverziteta Tohoku.

L. bicolor je u simbiozi s nekim biljkama, poput hrastova i borova. Kakav je dogovor obično među njima moguć? Pečurke drveću omogućuju veću opskrbu vodom i hranljivim tvarima, a zauzvrat uzimaju ugljenoohidrate. Neke pređašnje studije su pokazale da se stabla pomoću L. bicolormogu neposredno hraniti životinjama. Izgleda da ovaj dvojac namami insektee, ubije ih otrovom, a zatim gljive s drvećem podele životinjski azot.

Kako izgleda podzemna mreža kojom komunicira šuma? Dok jedne pečurke prodiru kroz ćelijske zidove biljaka domaćina, druge, poput L. bicolor,prave podzemne omotače oko spoljašnjeg dela korijena stabla. Ti omotači se sastoje od hifa, niti sličnih korenum koje podstiču rast pečurke. Kada se hife povežu pod zemljom, nastanu takozvane mikorizne mreže. Mnogi istraživači smatraju da pomoću hemijskih signala koji kolaju niz korenje drveća i pečurki mogu da opšte cele šume;pojedini, pak, navode da su popularni prikazi ove pojave preuveličani.

Prethodna proučavanja su pokazala da pečurke stvaraju varijacije u električnim potencijalima kao odgovor na promene u okolini, s naznakama da bi ti signali mogli predstavljati neki oblik komunikacije, piše Science Alert. Primerice, naučnici su lane kod nekih uočli obrasce električne aktivnosti koji bi se mogli uporediti sa strukturom ljudskog govora. Raspoznali su do 50 različitih reči ili grupa skokova električne aktivnosti koje stvara pomenuta mreža.

Mada su skokovi električnog potencijala i ranije viđani kod gljiva, većina studija je bila usredsređena na ograničene uzgajane vrste ili. U novom istraživanju naučniic su pričvrstili elektrode na na šest L. bicolorpečurki koje su rasle na rubu šumske staze. Pratili su električni potencijal, meren u milivoltima (mV) krajem septembra i početkom oktobra 2021. Prvobitno su prebivale u sunčanom i suvom okruženju, a 1. Oktobra se pojavio tajfun i doneo 32 milimetra kiše. Sat-dva nakon padavina pečurke su počele pokazivati nove znake aktivnosti.

U početku su imale manji električni potencijal. Međutim, on je počeo da se koleba nakon kiše, ponekad prelazeći 100 mV”, objasnio je mikrobni ekolog Ju Fukasava sa Univerziteta Tohoku. Fluktuacija je u korelaciji s promenama u padavinama i temperaturi, prema Fukusavi i kolegama. Prenos signala bio je posebno jak među gljivama koje su bile bliže jedna drugoj. Istraživanje nazvano Electrical potentials in the ectomycorrhizal fungus Laccaria bicolor after a rainfall eventobjavljeno je u časopisu Fungal Ecology. 

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar