MEĐU IZMEĐU

PORTRET JEDNOG ATOMA

121 pregleda
Shutterstock

Naučnici danas koriste visokoenergetsko rendgensko svetlo da bi bolje dokučili atome i molekule i rekonstruisali njihove kristalne strukture. Međutim, sve do skoro najmanja veličina koju su uspevali da uhvate pomoću tih zraka bio je atogram – oko 10.000 ili više atoma, jer je rendgenski signal koji oni proizvode izuzetno slab.Ali grupa istraživača predvođena fizičarom Tolulopom Ajaji sa Univerziteta u Ohaju je pomoću rendgenskih zraka prepoznala svojstva pojedinačnog atoma.

Postoje različite tehnike pomoću kojih se istražuje struktura izuzetno malih veličina. Jedna je sinhrotronska rendgenska tehnika kojom se rendgensko svetlo pojačava da bi se postiglo emitovanje intenzivnog zračenja.U želji da istraže strukture na atomskoj skali, Ajai i saradnici su koristili kombinaciju sinhrotronskih rendgenskih zraka i skenirajući tunelski mikroskop. Postupak koristi oštar vrh koji deluje kao provodna sonda među elektronima za ispitivanje fenomena poznatog kao kvantno tuneliranje.

Kombinovanjem obe tehnike dobija se tunelski mikroskop sinhrotronskog rendgenskog skeniranja ili skraćeno SX-STM. Pojačano iks-zračenje jače deluje na uzorak, a detektor u obliku igle prikuplja njegovu fotoemisiju. Tako je prvi put u snimljen prvi pojedinačni atom, i to gvožđa. Zašto je ovo važno?Ovo otkriće poboljšaće otkrivanje i proučavaer materijale. Sada možemo tačno da otkrijemo tip određenog atoma”, objasnipo je Ajai u saopštenju sa Univerziteta u Ohaju.

(Nacionalna geografija)

O autoru

administrator

Ostavite komentar