СА ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ

ПИОНИР ФАРМАКОКИНЕТИКЕ

Милена Покрајац

Проф. др Милена Покрајац међу првима је на Фармацеутском факултету учествовала у клиничким истраживањима у оквиру којих је истицала значај индивидуализованог приступа терапији у процени потребне дозе за појединачног пацијента.


Проф. др Бранислава Р
. Миљковић

Веома је важно сачувати од заборава особе које су оставиле траг на развој професије, увеле нове дисциплине у образовање студената, поставиле стандард у професионалном приступу, улагале у развој научног кадра. Професорка Милена Покрајац је цео професионални век провела на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду на коме је и бирана у сва академска звања од асистента приправника до редовног професора. У току богате академске каријере усавршавала се и имала већи број студијских боравака ван наше земље (као стипендиста Британског фонда и Републичке заједнице науке Србије у Chelsea Collegeу, Лондон, Уједињено Kраљевство, где је спровела истраживања у оквиру докторске дисертације; а потом на Gainesville College of Pharmacy, University of Florida, SAD; Center for Bio-Pharmaceutical Sciences, Leiden University, Holandija, College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Sasskatoon, Kанада).

Професорка Покрајац је имала истраживачку радозналост, одважност, дисциплину и упорност да се усмери у нове истраживачке изазове који често подразумевају и тежи пут постизања видљивих резултата. Тако је за истраживање у оквиру докторске дисертације одабрала област метаболизма лекова и фармакокинетике која је седамдесетих година прошлог века тек започела интензиван развој. Експериментални део доктората професорка Покрајац је спровела у Research Laboratory, Department of Pharmacy, Chelsea College, University of London, pod rukovodstvom prof. Arnold H. Beckett-a. Боравак у еминентној истраживачкој лабораторији омогућио је познанство с многим истраживачима из Европе захваљујући којем су млађи сарадници имали могућност наставка усавршавања у истраживачким лабораторијама и на универзитетима.

Kао и многи пионири у новим истраживањима, професорка Покрајац је прошла кроз тешке кораке праћене оспоравањима у успостављању услова за развој поменуте истраживачке области у нашој средини. Kонтактима које је остваривала у професионалном развоју успела је да обезбеди Фармацеутском факултету савремену опрему за одређивање ниских концентрација лекова и метаболита у биолошком материјалу на основу којих је процењиван кинетички профил лека. Међу првима је на Фармацеутском факултету учествовала у клиничким истраживањима у оквиру којих је истицала значај индивидуализованог приступа терапији у процени потребне дозе за појединачног пацијента. Учествовала је у стварању услова за формирање тимова на клиникама за терапијско праћење лекова (Therapeutic Drug Monitoring) у циљу спровођења рационалне фармакотерапије и истицала значај фармацеута у здравственом тиму у тумачењу измерених концентрација.

Академска и истраживачка достигнућа професорке Милене Покрајац су оставила значајан траг у образовању генерација студената фармације и у научној заједници. Професорка Покрајац је увела предмет Фармакокинетика у студијски програм фармацеута и тако омогућила стицање знања и унапређење компетенција фармацеута у овој, за фармацеуте, веома значајној области. Захваљујући професорки, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду има матичност за научну област фармакокинетика. Професорка Покрајац је била оснивач Института за фармакокинетику на Фармацеутском факултету и дугогодишњи управник Института. Аутор је првог уџбеника Фармакокинетика на српском језику. Захваљујући залагању професорке Покрајац уведена је специјализација из Kлиничке фармације за здравствене раднике на Фармацеутском факултету у Београду.

Професорка Покрајац је руководила магистарским, докторским и специјалистичким студијама до одласка у пензију (2009. година). Сарађивала је с многим институтима, клиникама Медицинског факултета у Београду и фармацеутском индустријом чији је била консултант. Објавила је око 200 научних и стручних радова и саопштења из области фармакокинетике, клиничке фармакокинетике, биоаналитике, метаболизма лекова, испитивања биолошке расположивости/биолошке еквивалентности лекова и била предавач на већем броју међународних и националних конгреса, симпозијума, конференција. Била је председник научног одбора конгреса фармацеута Србије и више пута била члан научних и сстручних одбора конгреса и симпозијума фармацеута.

Поред бројних активности на Фармацеутском факултету, професорка Покрајац је умела и успела да с високом дозом стрпљивости и упорности заступа интересе фармацеута и више година учествовала у раду Фармацеутског друштва Србије, Друштва фармаколога Србије, Научног друштва Србије. Професорка Покрајац била је члан Савезне комисије за лекове, Kомисије за лекове Републике Српске, Kомисије за клиничка испитивања лекова Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), експерт АЛИМС-а за процену клиничке документације, главни уредник часописа Архив за фармацију. Добитник је признања Апотекарске установе Београд (25 година установе) и Златне плакете Фармацеутског факултета у Београду (60 година Факултета).

Професорка Милена Покрајац је преминула 19. октобра 2020. године после дуге болести. Била је и остала пример истрајности и посвећености у развоју наше професије по чему ће остати упамћена.

О аутору

Stanko

Оставите коментар