АЛХЕМИЈА ДУХА

ПРЕСТАНАК ВАСИОНЕ

Pixabay

Pixabay

Ово је круцијални доказ да физичка васиона никада не може бити у стању бесконачне величине, нити сингуларитета, нити Биг бенга.


Стеван Бошњк

= Gh/c3.

Ово је формула која регулише односе иза Планкове баријере и која каже: Производ полупречника и таласне дужине васионе, у било ком њеном стању, увек је једнак квадрату Планкове дужине.

Садашње стање васионе:

rλ=Gh/c3

1028.10-93 =10-65 (због лакшег рачунања узео сам бездимензионе и приближне вредности, али то суштину не омета ни за јоту).

Уочавамо да r и λ могу, као варијабле, добијати било коју вредност од 0 до ∞, али да никада не могу бити ни 0, ни ∞ због постојања квадрата Планкове константе са десне стране једнакости. Ово је круцијални доказ да физичка васиона никада не може бити у стању бесконачне величине, нити сингуларитета, нити Биг бенга.

0≠ 10-65

0∞≠ 10-65

xy=10-65

x=10-65/y

y=10-65/x

Коефицијент трансформације λ у r и обратно, јесте реда 10121 и 1/10121

λ=ρr →10-93=1/10121.1028

Претпоставимо неко стање васионе иза Планкове баријере у ком је таласна дужина λ=10-200 тада ће бити r=10135.

Из: rλ=Gh/c3

r.10-200 = 10-65

r=10-65 /10-200 =10135.

Користећи формуле:

mr=const.= Gh2/c4λ2 = Gh/c3. h/cλ2

mλ=const.=h/c≈10-37

rλ=const.= Gh/c3≈10-65

лако је израчунати све остале варијабилне параметре васионе: масу, време, фреквенцију, енергију…

Једна од кључних индивидуалних последица горњих формула јесте да мислећем бићу ком је фреквенција можданих таласа ν=0, a последично томе и таласна дужина λ=∞ (νλ=0.∞=n=mortus momentum), физичка васиона престаје да постоји зато што њен полупречник у том моменту постаје r=0. Ово из: rλ=const.= Gh/c3≈10-65

r= Gh/c3≈10-65/λ

r= Gh/c3≈10-65/

r=0 (нестанак физичке васионе).

Друга је последица да постоје два инверзна космолошка коефицијента трансформације (Ξ1, Ξ2) које преобраћају таласну дужину васионе у њен полупречник, и обратно:

λ= Ξ1r

Ξ1= λ/r

Ξ1=10-93/1028

Ξ1=10-121

r= Ξ2λ

Ξ2= r

Ξ2=1028/10-93

Ξ2=10121

Ξ1. Ξ2=10-121.10121=1

Ово је израчунато за тренутни статус васионе где: λ=10-93cm., r=1028cm.

О аутору

Stanko

Оставите коментар