МЕЂУ ИЗМЕЂУ

ПУТ У ВИСОKО ДРУШТВО

Знамење конференције

Почев од далеке 1995.Године,YUCOMAT је прешао дугачак пут од чисто националне до једне од најугледнијих светских конференција из области нових материјала и нанотехнологија.


Проф. др Драган Ускоковић

Од 3. до 7. септембра ХерцегНови ће бити домаћин јубиларне двадесете конференције Друштва за истраживање материјала Србије YUCOMAT2018, чији је организатор Друштво за истраживање материјала Србије, а под високим покровитељством америчког и европског друштва за истраживање материјала и Федерације европских друштава за материјале. Kао и на протеклим конференцијама, и на овој ће бити заступљени истакнути научници водећих универзитета и лабораторија, као што су Стенфорд, Беркли, Лос Анђелес, Бостон, Чикаго, Филаделфија, Лозана, Берлин, Kорнел, Дрезден, Kарлсруе, Барселона, Мадрид, Токио, Тајпеи, Сеул, Москва, Трој, Варшава, Праг, Гетеборг, Беч, Аргон, Јилих, Оук Риџ, Новосибирск итд.

Више стотина научника из 35 земаља
саопштиће око 170 радова, од чега 33 по
(више од половинеиз САД).Иове године80
одсто радова је из иностраних лабораторија,
остали су радови домаћих аутора или
резултат заједничких истраживања
домаћих аутора и колега из иностранства.

Нови материјали и нанотехнологије представљају окосницу технолошког развоја и доприносе бројним националним приоритетима: заштити здравља, квалитету животне средине, уштеди енергије, информацијама и комуникацијама, инфраструктури, транспорту и,уопште,одрживом развоју. Не може се замислити ниједан савремени уређај од мобилне телефоније, беспилотних возила, свемирских летилица, резервих делов људског тела или лекова којима се остварује контролисана достава у организму, који није саздан од најновијих генерација нових материјала.

Драган Ускоковић

Овогодишњим програмом предвиђене су четири пленарне седнице и седам симпозијума (шест седница усмених предавања и три постерске седнице),посвећених новим методама синтезе и процесирања материјала, новим материјалима за примену у високим технологијама, наноструктурним материјалима, екоматеријалима и технологијама, и биоматеријалима (www.mrs-serbia.org.rs). Више стотина научника из тридесет пет земаља саопштиће око 170 радова. Тридесет три рада по позиву, од чега више од половине из САД, двадесет пет радова ће бити саопштено у оквиру два пратећа симпозијума корејских и тајванских истраживача, четрдесет пет радова ће бити усмено саопштено, а осталих шездесет пет у виду постера.

Kао и претходних, и ове године осамдесет одсто радова је из иностраних лабораторија, док су остали радови домаћих аутора или резултат заједничких истраживања домаћих аутора и колега из иностранства.Од иностраних учесника најбројнији су истраживачи из САД са 15 учесника, а затим из Kореје 13, Тајвана 12, затим из Пољске, Чешке, Немачке. Истраживачи из Србије су,такође,добро заступљени са 38 радова, као и истраживачи из свих бивших југословенских република.

На свечаном отварању 3. септембра, учеснике ће најпре поздравити председник Друштва за истраживање материјала Србије Драган Ускоковић, који ће сумирати претходне две деценије успеха. Од прве на ционалне конференције 1995, YUCOMAT се трансформисаоуугледну међународну конференцију, једну од најугледнијих у свету из нанотехнологија и нових материјала, на којој је последњих година 70-80 одсто иностраних учесника. Говориће и председник Међународног саветодавногодбора, Роберт Синклер са УниверзитетаСтенфорд, који ће истаћи да је више од 500 најреномиранијих експерата са најпознатијих универзитета у свету до данас говорило на YUCOMATпозорници, а укупан број учесника, односно саопштених радова, достигаоје скоро 4.000, из шездесетак земаља са свих континената.


Ласло Форо (Википедија)

Након Ивана Божовића, Гордане Вуњак-Новаковић и Велимира Радмиловића,ранијихдобитника награде Друштва за истраживање материјала Србије за трајан и изванредан допринос науци и инжењерству материјала, овогодишњи лауретаје Ласло Форо,професор Савезне политехничке школе из Лозане, за велика достигнућа унауци и инжењерству нових материјала, укључујући неорганске, органске и биоматеријале, са више од 600 публикација и 20.000 цитата. Он је члан Српске, Хрватскеи Мађарске академије наука, што је успело малом броју људи досада, асвоје предавање посветиће органо-металним перовскитним структурама које данас имају огроман значај у савременим енергетским технологијама.

Kао свих претходних година, тако су и овепажљиво одабранипредавачу по позиву најугледнијим светским експертима. Ретко се и у свету за тако кратко време на једном месту могу чути такве новине, затоје питање прстижа говоритиу Херцег Новом. Прва седница, увек ударна,започеће прегледом остварења и могућности које стоје пред нанонаукама и наноматеријалима. Сва предавања, наиме,разматрају најновије концепте синтезе на атомској скали и улогу међуповршинских феномена уизградњинаносистема са тачно дефинисаним саставом, особинама и областима примене.

Друга пленарна седница је посвећена испитивању високотемпературних процеса високорезолуционом електронском микроскопијом на повишеној температури. Захваљујуци све бољим одобинамависокорезолуционе електронске микроскопије, могуће је директно пратити морфолошке и хемијске промене на високим температурама. И следећег дана који је посвећен нанотехнологијама у медицини,с посебним нагласком на персонализовану медицину, биће приказаневисокорезолуционе методе у нанотехнологији канцера и наночестицама које улазе у ћелије канцера, дијабетеса или других болести и значајно поспешују терапеутско деловање.

У жељи да подстакне афирмацију млађих научника, по правилу до 35 година, Друштво за истраживање материјала Србије награђује најбоље докторате одбрањене између две конференције, најбоље усмено излагање и постер презентацију. И доделиће награде које омогућују добитницима учешће на великој EUROMAT јуниор конференцији јула месеца 2020. године у Грацу(Аустрија).

С обзиром на велики број поднетих радова еминентних иностраних и домаћих аутора, разноликост тема из најактуелнијих области и низ пратећих манифестација, YUCOMAT 2018 ће се, нема сумње,потврдити као врхунска научна манифестација из области  нових материјала и нанотехнологија.

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар