MEĐU IZMEĐU

SIMETRIČNO TELO U VRTLOGU

828 pregleda

„Kontrola interakcije osnosimetričnog tela i njegovog vrtložnog traga” tema je predavanja dr Bojana Vukašnovića iz Tehnološkog instituta Džordžija (SAD), u sredu 11. april u 13 sati, u Svečanoj sali 211 na Mašinskom fakultetu. Bojan Vukašinović je doktorirao u Tehnološkom institutu Džordžija, u kojem radi kao stariji istraživač.

Njegov rad uglavnom obuhvata eksperimentalnu kontrolu fluida, dijagnostiku i razvoj novih kontrolnih elemenata. Objavio je preko šezdeset naučnih radova i nagrađivan je od strane Američkog društva fizičara, Američkog instituta aeronautike i astronautike i kompanije „Boing”.


Kontrola sila (Vikipedija)

U svojim eksperimentima istražuje povratnu vezu između kretanja osnosimetričnog tela i njegovog vrtložnog traga u cilju postizanja različitih reakcija tela na indukovane aerodinamične sile i momenate. Kontrola sila i momenata je ostvarena kontrolom vrtaložnog traga u blizini osnosimetričnog tela, putem sintetizovanih mlazeva. Različiti rezultati, uključujući prigušenje ili amplifikaciju prirodnih oscilatornih kretnji tela i praćenje zeljenih putanja demonstrirani su u jednom i tri stepena slobode kretanja tela.

(Izvor MF)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar