ТЕСЛИАНУМ

ТЕСЛИН СУПЕРБРЗИ ВОЗ

По угледу на Србина (Википедија)

Јапанци су први, шездесетих година прошлог века, разрадили идеју српског научника и конструисали супербрзи воз. Од елемената ротора асинхроног мотора израдили су пругу, а развијени статор тј. Теслино линеарно магнетно поља су уградили у локомотиву.

Мр Митар Бороја

Мр Митар Бороја

За разлику од Арагових електромагнета, Теслини електромагнети су они електромагнети који се у електрична кола не укључују истовренео, него асинхроно. Ако се Теслини електромагнети поставе (распореде) дуж праве линије и прикључе на фазно померене струје добије се Теслино линеарно магнетно поље, у даљем тексту.

Уколико у Теслино линеарно магнетно поље поставимо електропроводљив материјал, он ће се асинхрононом брзином кретати дуж тог поља. Брзина покретног дијела ће зависити од међусобног растојања полних наставака, јачине магнетног поља магнета и фреквенције којом се магнети напајају. Применом Теслиног линеарног магнетног поља конструисани су тзв. линеарни електромотори, а то су елктромотори посебног облика, без ротирајућих делова, односно ротора.

Године 1892. Никола Тесла је поднео
патентну пријаву за електрични
систем железнице, где се струја за
електромоторе бесконтактно доводи
кроз специјалне канале између шина.

Теслиним магнетним линеаним пољем може се саопштити почетна брзина пројектилима, ракетама или неким другим електропроводљивим телима.
Теслина линеарна магнетна поља нашла су широку примену код линеарних акцелератора тј. машина за производњу високоенергетских честица, шок-цеви, линеарног Фарадејевог ефекта и других поктерних објеката на принцип рада „брзог воза” (слика 1).


Слика 1. Теслино линеарно магнетно поља (Цртеж по Теслиној идеји)

Физички, Теслино линеарно магнетно поље можемо добити ако статор асинхроног електромотора развијемо у раван. Покретни електропроводљиви део би се асинхроном брзином кретао у смеру Теслиног линеарног магнетног поља. Уколико између два (истих особина) паралелна Теслина линеарна магнетна поља, која имају супротне смерове кретања, поставимо електропроводљив покретни део, он се неће кретати, али ће се грејати, а тај ефекат се користити код индукционих грејања.

На одређеној температури покретни део се може истопити и у течном стању ће се понашати као и у чврстом стању. Променом јачине једног од Теслиних линеарних магнетних поља, покретни део ће се кретати у смеру јачег магнетног поља, а то значи да се на тај начин може регулисати брзина кретања покретног дела тј. електропроводљиве течности.

При укључењу линеарних поља у истом смеру, отопљени флуид креће се под већим притиском.
Ако би се електропроводљива течност у смеру Теслиног линеарног магнетног поља кретала већом брзином од линеарног поља, онда би се један део њезине кинетичке енергије одавао у мрежу која напаја магнете тј. систем би радио као Теслин линеарни асинхрони генератор без покретних делова (наравно осим флуида).

Узајамно деловање Теслиног линеарног
магнетног поља из локомотиве и
индукованог магнетног поља у прузи
доводило је до линеарног асинхроног
кретања локомотиве тј. брзог воза.

Године 1892. Никола Тесла је поднео патентну пријаву за електрични систем железнице, где се струја за електромоторе бесконтактно доводи кроз специјалне канале између шина. Предвидео је да се користи струја високе феквенције и високог напона за напајање бесконтактних система преноса енергије до погонског дела локомотиве (слика 2).

Слика 2. Теслина железница са бесконтактним напајањем

Замислио је „брзи воз” тако да се у локомотиву угради линеарно магнетно поље, а да се пруга направи од истих елемената од којих се прави ротор асинхроних електромотора. Размишљао о „брзом возу” који би се кретао по некој од паралела Земљине лопте.

Јапанци су први, шездесетих година прошлог века, Теслину идеју разрадили и конструисали тзв. супербрзи воз. Од елемената ротора асинхроног мотора израдили су пругу, а развијени статор тј. Теслино линеарно магнетно поља су уградили у локомотиву. Узајамно деловање Теслиног линеарног магнетног поља из локомотиве и индукованог магнетног поља у прузи доводило је до линеарног асинхроног кретања локомотиве тј. брзог воза.

Теслиним линеарним магнетним пољам се покрећу и брзи чамци по површини мора.

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар