MEĐU IZMEĐU

TRANZISTOR NAJMANJI

440 pregleda
Manji ne postoji (Sajens njuz).

Čipovi u računarima i ostalim elektronskim spravama stalno se smanjuju. Upravo su u Centru za istraživanja „Tomas Votson” u Jorktaunu (SAD), pod okriljem komapnije IBM, napravili najmanji ikada tranzistor, ključni deo mikroprocesora, dvostruko manji od sadašnjih silicijumskih. Od čega je izrađen?

Od ugljenikovih nanocevčica što ne premašuju milioniti delić milimetra, kojima električna struja protiče. Istorijski postrano, otprilike svake dve godine udvostruči se broj čipova koji staje na jedan tranzistor, i to je nazvano Murovim zakonom (po Gordonu Muru, suosnivaču „Intela”). Ali silicijumski se primiču konačnoj granici umanjivanja.

Na slici gore jasno se vidi da su četiri tranzistora smeštena u polju plave boje, između elektroda crvene boje kroz koje teče struja, a da žuto obojene kapije služe za uključivanje i isključivanje. Naučni članak koji opisuje novi postupak objavljen je nedavno u časopisu „Sajens”.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar