MEĐU IZMEĐU

TRESU SE EVROPA I SRBIJA

2.302 pregleda
Efehr.org

Objavljena interaktivna karta najtrusnijih područja Strog kontinenta.

Odsad svako može putem najnovije interaktivne karte videti postoji li na području na kojem živi povećan rizik od potresa.Objavljena je prva javno dostupna interaktivna karta područja s najvećim rizikom od potresa u Evropi, a na njoj se, naravno, nalazi i ocena rizika i za Srbiju.Prema toj karti, po riziku prednjače Italija, Grčka, Albanija, Rumunija i Turska.Navedenu interaktivnu kartu možete pronaći ovde (efehro.rg)

Karta rizika od potresa temelji se na prvom javno dostupnom modelu seizmičkog rizika Evrope (ESRM20) i ilustruje relativnu distribuciju očekivanog rizika putem kompozitnog indeksa.Područja niskog rizika obojena su od bele do svietloplave, područja umerenog rizika od plave do crvene, a područja visokog rizika su tamnocrvene boje.Navedeni model značajno poboljšava razumevanje učinaka budućih potresa.

Mnoge evropske zemlje još nisu sprovele nacionalnu procenu seizmičkog rizika. Stoga evropski model rizika od potresa pruža osnovu na kojoj nacionalna tela mogu graditi svoja predviđanja.Iako evropske zemlje imaju novije projektne kodove i standarde koji osiguravaju odgovarajuću zaštitu od potresa, mnoge starije neojačane ili nedovoljno ojačane zgrade još postoje, što predstavlja visok rizik za njihove stanovnike.

(Izvor Zimo)

O autoru

administrator

1 komentar

Ostavite komentar