ЛИЦЕ ВЕЧНОСТИ

УНИВЕРЗУМ У БРОЈКАМА

ESO/J. Law

ESO/J. Law

Неке од бројева, и малих и великих, у модерној физици врло је тешко схватити. Следи табела – од инфинитезимално малих до несхватљиво великих – бројева релевантних за тему. Табела је дата у јединицама које су нам познате: метре за даљину, секунде за време, метре у секунди за брзину, келвинове степене за температуру, килограме за масу, килограме по метру кубном за густину, џуле за енергију, кулоне за електрични напон и килопаскале за притисак.

Лакше је написати веома велике бројеве типа 100.000.000 као 108. Слично је и са јако малим бројевима, само што се користи негативни експонент, као нпр. 0,0000001 је 10-7. Имајте на уму да је 109 десет пута веће од 108, а да је, рецимо, 1018 десет милијарди пута веће од 108.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0054 5,4 × 10-44 Планково време (у секундама), најкраћи замисливи интервал времена, и најраније време у коме је било могућа измерити универзум.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.616 1,616 × 10-35 Планкова дужина (у метрима), величина хипотетичке струне. Сматра се да дужине мање од ове ни на који начин не утичу на наше тренутно схватање физике.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.911 9,11 × 10-31 Апроксимативна маса (у килограмима) стационарног електрона.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 1 × 10-27 Апроксимативна густина (у килограмина на кубни метар) целокупног универзума.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001.673 1,673 × 10-27 Апроксимативна маса (у килограмима) протона.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001.675 1,675 × 10-27 Апроксимативна маса (у килограмима) неутрона.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.005 5 × 10-27 Процењена критична густина (у килограмима на кубни матар) универзума, која омогућава равнотежно стање између ширења и скупљања (око 5 × 10-30 g/cm3).

0,000,000,000,000,000,000,000,02 2 × 10-23 Ефективни пречник (у метрима) честице неутрино.

0,000.000.000.000.000.000.160.2 1,602 × 10-19 Елементарно наелектрисање (у кулонима), тј. негативни набој појединачног елекрона, или позитивни набој појединачног протона.

0,000.000.000.000.000.000.52 5,2 × 10-19 Процењена енергија (у џулима) фотона видљиве светлости.

0,000.000.000.000.000.001 1 × 10-18 Горња граница (у метрима) величине субатомских честица кваркова које сачињавају протоне и неутроне.

0,000.000.000.000.000.001 1 × 10-18 Најмањи објекат који савремена наука може да посматра и измери.

0,000.000.000.000.000.01 1 × 10-17 Приближна густина (у килограмима на кубни метар) најбољег вакуума доступног у лабораторији.

0,000.000.000.000.000.818 2,818 × 10-15 Ефективни пречник (у метрима) електрона према класичној теорији.

0,000.000.000.000.01 1 × 10-14 Домет (у метрима) слабе нуклеарне силе унутар атомског језгра.

0,000.000.000.000.081.87 8,187 × 10-14 Маса-енергија мировања (у џулима) једног електрона.

0,000.000.000.001 1 × 10-12 Приближна маса (у килограмима) просечне људске ћелије.

0,000.000.000.005 5 × 10-12 Најдужа таласна дужина (у метрима) гама зрачења.

0,000.000.000.025 2,5 × 10-11 Пречник (у метрима) водониковог атома.

0,000.000.000.597.2 5,972 × 10-10 Маса-енергија мировања (у џулима) једне алфа честице.

0,000.000.4 4 × 10-7 Приближна таласна дужина (у метрима) љубичасте светлости, најкраће у видљивом спектру.

0,000.000.7 7 × 10-7 Приближна таласна дужина (у метрима) црвене светлости, најдуже у видљивом спектру.

0,007.297 7,297 × 10-3 Kонстанта фине структуре, α, за мерење електромагнетске интеракције између елементарних честица.

0,74 7,4 × 10-1 Пропорција целокупне материје у космосу наспрам водоника.

0 0 × 100 Температура (у келвинима) апсолутне нуле, најниже могуће температуре (еквивалентна са -273,15° Целзијуса).

1,48 1,48 × 100 Густина (у килограмина на кубни метар) Земљине атмосфере на нивоу мора.

2,725 2,725 × 100 Температура (у келвинима) космичког микроталасног позадинског зрачења.

3,14 314 × 100 Pi, однос обима круга и његовог полупречника (прецизније 3,14159265358979323846…).

9,81 9,8 × 100 ачина гравитационог поља (у метрима у секунди за секунду) на површини Земље.

92 9,2 × 101 Број природних хемијских елемената.

100 1 × 102 Таласна дужина (у метрима) најнижих краткоталасних радио-фреквенција.

101 1,01 × 102 Стандардни атмосферски притисак (у килопаскалима) на Земљи на нивоу мора.

331 3,31 × 102 Брзина (у метрима у секунди) звука у ваздуху на нивоу мора на 0°C.

464 4,64 × 102 Брзина (у метрима у секунди) Земљине ротације на екватору.

1.000 1 × 103 Густима (у килограмима на кубни метар) течне воде на +4°C.

1.366 1,366 × 103 Укупно соларно зрачење (у џулима) које пада на квадратни метар Земљине површине у секунди.

5.780 5,78 × 103 Температура (у келвинима) површине Сунца.

29.800 2,98 × 104 Брзина (у метрима у секунди) Земље у орбити око Сунца.

145.000 1,45 × 105 Однос величине атома водоника и његовог нуклеуса (однос сложенијих атома је мањи).

150.000 1,5 × 105 Густина (у килограмима на кубни метар) Сунчевог језгра.

200.000 2 × 105 Брзина (у метрима у секунди) Соларног система у орбити око галаксије Млечног пута.

552.000 5,52 × 105 Брзина галаксије, у односу на космичко позадинско зрачење.

3.474.000 3,474 × 106 Пречник (у метрима) нашег Месеца.

12.756.000 1,2756 × 107 Екваторски пречник Земље у метрима.

15.600.000 1,56 × 107 Температура (у келвинима) у средишту Сунца.

299.792.458 2,998 × 108 Брзина (у метрима у секунди) светлости (или било ког електромагнетског зрачења) у вакууму.

384.000.000 3,84 × 108 Орбитна удаљеност (у метрима) Месеца од Земље.

1.000.000.000 1 × 109 Приближна густина (у килограмима на кубни метар) белог патуљка или умируће звезде.

1.390.000.000 1,39 × 109 Пречник (у метрима) Сунца (1,39 милиона километара).

10.000.000.000 1 × 1010 Температура (у келвинима) при експлозији супернове.

80.000.000.000 8 × 1010 Груба процена броја звезда у нашој галаксији (процене варирају до 4 × 1011).

150.000.000.000 1,5 × 1011 Средња удаљеност (у метрима) Земље од Сунца (150 милиона километара или 1 астрономска јединица).

380.000.000.000 3,8 × 1011 Притисак (у килопаскалима) унутар Земљиног језгра.

900.000.000.000 9 × 1011 Процењени оптички пречник (у метрима) Бетелгеза, црвеног суперџина у Ориону.

3.000.000.000.000 3 × 1012 Процењени оптички пречник (у метрима) VY Canis Majorisa, црвеног хиперџина и највеће познате звезде (око 2.000 пута већа од нашег Сунца).

10.000.000.000.000 1 × 1013 Приближни пречник (у метрима) Соларног система (1.000 милијарди километара).

20.000.000.000.000 2 × 1013 Приближна густина (у килограмима на кубни метар) универзума у електрослабој епохи, око 10-12 секунди после Великог праска.

90.000.000.000.000 9 × 1013 Теоријска укупна маса-енергија (у џулима) једног грама материје.

100.000.000.000.000 1 × 1014 Процењени број ћелија у људском телу (9 од 10 припадају бактеријским ћелијама).

9.460.000.000.000.000 9,46 × 1015 Удаљеност (у метрима) коју преваљује светлост за годину дана (1 светлосна година или 94,6 билијарди километара).

25.000.000.000.000.000 2,5 × 1016 Притисак (у килопаскалима) унутар Сунчевог језгра.

40.000.000.000.000.000 4 × 1016 Удаљеност (у метрима) до Proxime Centauri, најближе нам звезде после Сунца (око 4,23 светлосне године).

141.000.000.000.000.000 1,41 × 1017 Полуживот (у секундама) уранијума (4,468 милијарди година).

200.000.000.000.000.000 2 × 1017 Густина (у килограмима на кубни метар) у атомском језгру и неутронским звездама.

432.000.000.000.000.000 4,32 × 1017 Процењена старост (у секундама) космоса, процењена на 13,7 милијарди година од Великог праска.

1.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1021 Приближни пречник (у метрима) галактичког диска наше галаксије (100.000 светлосних година).

70.000.000.000.000.000.000.000 7 × 1022 Груба процена броја звезда у видљивом космосу (процене варирају од 1022 до 1024).

22.300.000.000.000.000.000.000 2,23 × 1022 Удаљеност (у метрима) до Андромедине галаксије, нама најближе галаксије (2,36 милиона светлосних година).

2.000.000.000.000.000.000.000.000 2 × 1024 Пречник (у метрима) суперјата Девице, јата галаксија које спадају у нашу Локалну групу галаксија (око 200 милиона светлосних година).

6.000.000.000.000.000.000.000.000 6 × 1024 Маса (у килограмима) Земље.

386.000.000.000.000.000.000.000.000 3,86 × 1026 Укупна енергија (у џулима) коју Сунце израчи у секунди.

880.000.000.000.000.000.000.000.000 8,8 × 1026 Приближни пречник (у метрима) видљивог космоса (93 милијарде светлосних година).

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1027 Температура (у келвинима) космоса 10-35 секунди после Великог праска, на почетку инфлационе епохе.

2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 2 × 1030 Маса (у килограмима) Сунца (1 соларна маса).

40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 4 × 1031 Маса (у килограмима) Бетелгеза, црвеног суперџина (око 20 соларних маса).

141.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1,417 × 1032 Планкова температура, температура (у келвинима) универзума у Планково време после Великог праска.

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1040 Приближан однос јачине електромагентске и гравитационе силе између субатомских честица.

36.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 3,6 × 1040 Маса (у килограмима) ОЈ287, највеће измерене супермасивне црне рупе.

687.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 6,87 × 1041 Везана гравитациона енергија (у џулима) Сунца.

120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1,2 × 1044 Процењена енергија (у џулима) која се ослободи при експлозији супернове.

30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 3 × 1052 Процењена маса (у килограмима) видљивог универзума.

4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 4 × 1069 Процењена укупна маса-енергија (у џулима) видљивог универзума.

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1080 Процена укупног броја фундаменталних честица у видљивом космосу (неке процене кажу око 1085).

5.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 5,1 × 1096 Планкова густина, густина (у килограмима на кубни метар) универзума у јединици Планковог времена после Великог праска.

(Астрономски магазин)

О аутору

Stanko

Оставите коментар