MEĐU IZMEĐU

VIRUSI SU ZNATNO STARIJI

449 pregleda

Porodica virusa koja uključuje HIV stara je gotovo pola milijarde godina, prema istraživanjima Univerziteta Oksford.

Zaključak u časopisu „Nejčer komjunikejšns” (Nature Communications) potvrđuju da su nekoliko stotina miliona godina stariji nego što se mislilo, ukazujući da su morskog porekla, prelazeći sa svojim domaćinima iz mora na kopno.

Do sada veoma malo se znalo o drevnom poreklu retrovirusa, delimično zbog nedostatka geoloških fosilnih otisaka. Novi nalazi olakšaće naučnicima bolje razumeju to što su nazvali „trka u naoružanju između virusa i njihovih domaćina”. Prateći kako virusi evoluiraju, pomoći će im da ih lakše uništavaju smišljajući delotvorne vakcine i hvatajući se ukoštac sa sve većom otpornošću na antibiotike.

Retrovirusi se široko rasprostranjeni među kičmenjacima i prenose se s jednog na drugog domaćina, dovodeći do novih bolesti kao što je HIV, smatra Aris Kacurakis iz Odeljenja za zoologiju. Pokazali su da su sposobni da preskoče s jedne na drugu udaljenu nesrodnu vrstu, na primer sa ptica na sisare.

Do sada se pretpostavljalo da su retrovirusa su skorašnje pridošlice, otprilike starosti sto miliona godina. Najnovija istraživanja pokazuju da postoje najmanje 450 miliona godina, ako ne i duže, i da su se pojavili sa svojim domaćinima kičmenjacima, ako ne i ranije, u ranom paleozoiku (541 do 252 miliona godina pre naše ere).

Retrovirusa su porodica virusa koji izazovaju rak i imunodeficijenciju kod životinja. Predložak retro u imenu potiče od činjenice su sazdani od RNK, koja se može preobratiti u DNK i umetnuti u genom domaćina, što je suprotan smer od prirodnog protoka informacija u ćeliji. Ovo znači da se povremeno se nasleđuju kao endogeni retrovirusi –
retrovirusi unutrašnjeg porekla – obrazujući virtuelni genomski fosilni zapis koji omogućuje da se zaviri unazad u evoluciju.

Iz istraživanja se zaključuje da su retrovirusi, verovatno, imali važnu ulogu u nastanku antivirusne odbrane kičmenjaka.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar