МЕЂУ ИЗМЕЂУ

ЦЕЛИНА ВИДОВА ОДБРАНЕ

Учесници (Службени гласник)

У „Гласниковом” Клубу-књижари-галерији представљена је књига „Огледи о одбрани” (издавач „Службени гласник”), проф. др Јована Бабића са Филозофског факултета у Београду. О воом делу истакнутог српског филозофа етичара говорили су проф. др Богољуб Шијаковић, Богословски факултет, др Јован Ћирић, научни саветник, Уставни суд Републике Србије, доц. др  Александар Добријевић, Филозофски факултет, проф. др Славиша Орловић, уредник издања и проф. др Јован Бабић, аутор издања.

У књизи се даје пресек рада Јована Бабића на темама из политичке етике, етике међународних односа, етике рата и мира, глобализације и светске власти, о слободи и одговорности, личном и колективном идентитету, толеранцији и злу у нашем времену, приватности и односу средстава и циљева у политичкој и другим облицима људске делатности.

Централна тема књиге јесте одбрана, у неким од њених многих разуђених и различитих видова. Разуђеност и разноликост видова одбране одражава величину и сложеност живота, који представља огроман, потенцијално бескрајан простор за настанак, развој и трајање најразличитијих вредности, које све могу постати циљ и предмет одбране.

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар