МЕЂУ ИЗМЕЂУ

ДИС ОБЕЛЕЖИО 45 ГОДИНА

Учесници скупа

На свечаном скупу у Привредној комори Србије обележено је 45 година од оснивања и рада Друштва за информатику Србије (ДИС). Скупу су присуствовали многобројни познати научници и стручњаци из информатике (професори, наставници, менаџери, програмери, веб дизајнери, новинари и други).

Никола Марковић, председник ДИС-а, у својој презентацији „45 година постојања и активности Друштва за информатику Србије” подсетио је да је ДИС почео као органоизовани покрет за ширење АОП (аутоматске обраде података) и утицање на вођење политике и предузимање мера за бржу ефикаснију информатизацију земље. Нагласио је да се последњих година у Србији запажа раст примена рачунара у пословању и животу грађана и веће интересовање владе за ширење примене електронске управе и информатичко обрзовање.

Просечно улагање у ИТ у Србији је 60 евра,
у ЕУ(10 источна Европа ) 250 евра и  у ЕУ
(15 ) 800 евра. Да би Србија 2025. Достигла
просек ЕУ (10 источна Европа), потребан је
годишњи пораст годишњих улагања од 11%.

Међутим, ДИС упозорава да је процес информатизације пословања успорен, да ИТ тржиште безмало 10 година стагнира, да је неадекватан организациони и административни капацитет надлежних органа, да земљи прети „дигитални јаз” и да има низ пробелема на путу брже дигитализације. Друштво за информатику Србије ће се и у наредном периоду залагати за бржу дигитализацију пословања, афирмацију домаћих ИKТ резултата, заштиту приватности, развој информатичке писмености, подстицање креативности и иновација и развој Србије кроз динамичну дигитализацију, закључио је Никола Марковић.

Проф. др Борис Делибашић са ФОН-а одржао је предавање „Подаци и промене које они доносе”. Он је на основу анализе примера са скијалишта на Kопаонику показао да се применом најновијих научних метода и алата подаци могу користити као ресурс који омогућује развој нових апликација и пословања.

Милован Матијевић, ИТ аналитичар из компаније „Минеко”, у саопштењу „Стање ИТ тржишта 2017. и очекивања у 2018. години – да ли нам је стварно боље?”, указао је да је због друштвене и економске кризе и малих стопа раста, ИТ тржиште од 2009. стагнирало. Тек се 2017. уочио благи раст од 5% и исто се очекује и у 2018. години.

Просечно улагање у ИТ у Србији је 60 евра, у ЕУ(10 источна Европа ) 250 евра и  у ЕУ (15 ) 800 евра. Да би Србија 2025. достигла просек ЕУ (10 источна Европа), потребан је годишњи пораст годишњих улагања од 11%. Присутни су оценили да је то нереално, али потребно. Изнети су и бројни други подаци о стању ИТ тржишта у Србији и потребним мерама. Било би корисно да их надлежни државни органи имају у виду код оцене стања и предузимања потребих мера и активности у подстицању дигитализације у Србији.

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар