MEĐU IZMEĐU

ELEKTRIČNI ČUVARKUĆA

1.867 pregleda

Ugradnjom uređaja u kućnu instalaciju vrši se zaštita svih električnih sprava, a samim tim štiti od  nepoželjnih posledica koje mogu nastati.

Uređaj koji sam izumeo ima funkciju da zaštiti električne sprave u domaćinstvima (televizor, kompijuter, zamrzivač, frižeder, adapter za mobilni, fiksni telefon i mnoge druge elektronske). Do oštećenja, odnosno pregorevanja može doći u slučaju prekida nultog provodnika električne mreže.

Goran Mitić

Prekid nultog provodnika najčešće nastaje kod vazdušnih električnih vodova, zbog starosti provodnika, loših vremenskih uslova i nestručno urađenih električnih vodova. Oštećenje kućnih električnih uređaja nastaje i u toku radova na mreži, tj . ako dođe do zamene faznog i nultog provodnika pri povezivanju.

Uređaj se ugrađuje na razvodnoj tabli u
kući, a da bi ispravno funkcionisao
neophodno je da FID sklopka bude ispravna
i da uzemnjenje bude ispravno urađeno.

U svim pomenutim slučajevima dolazi do znatno većeg napona na koji su priključeni monofazni uređaji, a to je najčešće 380 volti. Ugradnjom uređaja u kućnu instalaciju vrši se zaštita svih električnih sprava, a samim tim štiti od  nepoželjnih posledica koje mogu nastati. Investicija za instaliranje je zamemarljivo mala u odnosu na štetu koja može nastati oštećenjem kućnih uređaja i štete koja može nastati u domaćinstvu kao posledica pregorevanja nekog električnog ili elektronskog aparata. 

Zlatna medalja iz Kine

Uređaj se ugrađuje na razvodnoj tabli u kući, a da bi uređaj ispravno funkcionisao neophodno je da FID sklopka bude ispravna i da uzemnjenje bude ispravno urađeno. Ova zaštita funkcioniše ukoliko je došlo da prekida nultog provodnika ispred FID skloke, to znači na samoj električnoj mreži, na elektrinom stubu ili konzoli na kući i u samoj kućnoj električnoj instalaciji pre FID sklopke.

Kućni električni uređaji biće zaštićeni i u slučaju pogrešne veze priključnog kabla, tj. zamene faznog i nultog provodnika. Uređaj ima dva kontakta za povezivanje, jedan se vezuje za nultu (0) sabirnicu iza FID sklopke, a drugi za sabirnicu uzemljenja.

Na osnovu praktične primene i ispitivanja  uređaja, koja traju oko deset godina, u više  kućnih  instalaciji nije dolazilo do  neželjenih pojava ili bilo kojih posledica. Proizvođač je „Stevanović trafo” iz Niša.

Goran Matić

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

Ostavite komentar