MEĐU IZMEĐU

EVROPSKE DNK GRANICE

Evropa (Vikipedija)

Granice evropskih država menjane su mnogo puta kroz istoriju iz različitih razloga – od ratova, preko nacionalnosti, vere ili politike. Kako bi Evropa izgledala ako bismo sve to ostavili po strani i podelili je na osnovu njenog DNK?

Mapa koja je pred vama predstavlja evropski kontinent podeljen na osnovu haplogrupa.

(Reddit via Brilliantmaps.com)

U ljudskoj genetici, Y-hromozom DNK haplogrupe su haplogrupe koje se međusobno razlikuju po nepromenljivim delovima Y-hromozoma DNK lanca koji ostaju isti iz generacije u generaciju. Ukratko, rasprostranjenost haplogrupa izgleda ovako:

Haplogrupa R1b

Najčešće se javlja po muškoj liniji u zapadnoj Evropi i nekim delovima Rusije (na primer Baškir manjina) i centralne Afrike (Čad i Kamerun). Takođe je prisutna na nižim frekvencijama širom istočne Evrope, zapadne Azije i u delovima Severne Afrike i centralne Azije.

Haplogrupa R1a

Locirana je u širokom regionu Evroazije, prostire se od Skandinavije, preko centralne Evrope, do južnog Sibira i južne Azije.

Haplogrupa N

Ima široku geografsku distribuciju širom severne Evroazije, a takođe je povremeno primećena i u drugim oblastima, uključujući jugoistočnu Aziju, Pacifik, jugozapadnu Aziju i južnu Evropu.

Haplogrupa I1

Ova haplogrupa svoj vrhunac frekvencije dostiže u Švedskoj (52 odsto muškaraca u okrugu Vestra Jetaland) i zapadnoj Finskoj (više od 50 procenata u provinciji Satakunta). Što se tiče nacionalnih proseka, pronađena je u 35 do 38 odsto muškaraca u Švedskoj, 32,8 odsto u Danskoj, oko 31,5 odsto u Norveškoj i oko 28 odsto u Finskoj.

Haplogrupa I2

Haplogropa I2 maksimalnu frekvenciju dostiže u dinarskom delu Balkana, gde je zabeleženo da su muškarci među najvišima na svetu sa prosečnom visinom od 185,6 santimetara.

Haplogrupa J1

Ovu haplogrupu danas u značajnim frekvencijama moguće je pronaći u, na ili blizu Bliskog istoka, delovima Kavkaza, Sudana i Etiopije. Takođe, nalazi se u visokim frekvencijama i u delovima Severne Afrike, Južne Evrope i među jevrejskim grupama. U manjim količinama prisutna je i u centralnoj Aziji i na Indijskom potkontinentu.

Haplogrupa J2

Nalazi se u zapadnoj Aziji, centralnoj Aziji, Južnoj Aziji, Evropi i Severnoj Africi, ali se najčešće povezuje sa severnozapadnom Azijom. Smatra se da je J2 nastao između Kavkaza, Mesopotamije i Levanta.

Haplogrupa E

Većina članova haplogrupe E-M96 pripadaju jednoj od identifikovanih grupa, jer je E-M96 redak. E1a i E-M75 se nalaze skoro isključivo u Africi.

Haplogrupa G

Na nivou nacionalnih populacija haplogupa G-M201 najčešće se nalazi u Gruziji, a može se naći i u drugom regionalnom i manjinskom stanovništvu na Kavkazu. U manjoj meri G M201 prisutna je i među etničkim grupama u Evropi, Južnoj Aziji, centralnoj Aziji i Severnoj Africi.

(Izvor Blic)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar