MEĐU IZMEĐU

KNJIGOLJUBAC ČOVEKOLJUBAC

437 pregleda
I ja volim da čitam (Vikipedija)

Sada znamo ko su čovekoljupci, ne samo na gornjoj slici. Zaljubljenici u čitanje, naročito lepe književnosti, ispoljavaju više samilosti za druge. Da, na to upućuje istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Kingston (Velika Britanija). Pohitajte da zaboravite da su čitaoci ili čitači nedruštveni ljudi.

Propitana su 123 ispitanika u vezi sa sklonošću ka knjizi, televiziji i predstavi. U prvom slučaju su se izjasnili od komedije do publicistike. Nakon toga su proverene međuljudske veštine ili kako se ophode prema drugima. Pojedinci koji više čitaju, i to književna dela, ispoljavaju sposobnost u saosećanju s drugima i razumevanju drugih.

Drugim rečima, više su prilagođeni posmatranju pojava s drugačijih gledišta, jer su usredsređeni na tuđa osećanja i misli. Ispostavilo se da je to u saglasnosti s prethodnim nalazima iz 2006. i 2013. godine, iako preovlađuje oprez u izricanju konačnog suda. A šta je s televizijskim gledaocima? E takvi imaju manje razumevanja za druge.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar