MEĐU IZMEĐU

LJUDI SE SAMOOBNAVLJAJU?

731 pregleda

Poput daždevnjaka, ljudi imaju neiskorišćenu sposobnost regeneracije delova tela, poput nadoknađivanja izgubljenog uda, novi su nalazi tima istraživača.

Aksolotl, meksički daždevnjak, „šampion je regeneracije”i sposoban je da regeneriše gotovo bilo koji deo tela, uključujući mozak. Proučavanje ovog neobičnog vodozemca pomoglo je stručnjacima iz MDI biološke laboratorije u Bar Harburu u državi Mejn, da zaključe da ljudi imaju neiskorišćenu sposobnost regeneracije. Fokusirali su se na razumevanje zašto aksolotl nikada nema ožiljke – ili zašto ne reaguje na povredu na isti način kao što to čine miševi i drugi sisari.

Otkrili su da imune ćelije zvane makrofagi utiču na rast ćelija tkiva kod daždevnjaka, dok kod miševa stvaraju ožiljke, rane i povrede.Doktor Džejms Godvin i njegove kolege uporedili su molekularnu signalizaciju nakon povrede daždevnjaka iz Meksika sa onom kod odraslog miša, koji ima ograničenu sposobnost regeneracije.

Umesto da regenerišu izgubljene ili povređene delove tela, sisari obično formiraju ožiljak na mestu povrede, što stvara prepreku za regeneraciju, objasnio je Godvin.„Naše istraživanje pokazuje da ljudi imaju neiskorišćeni potencijal za regeneraciju”, objasnio je, dodajući da bi rešavanje problema stvaranja ožiljaka moglo otključati taj latentni regenerativni potencijal.„Ako bismo mogli da sprečimo nastanak ožiljaka kod ljudi, mogli bismo poboljšati kvalitet života.

Aksolotl je omiljeni model u istraživanjima regenerativne medicine zbog svog jedinstvenog statusa – prirodnog šampiona regeneracije.Iako većina daždevnjaka ima određeni regenerativni kapacitet, aksolotl može da obnovi skoro svaki deo tela, uključujući mozak, srce, vilice, udove, pluća, jajnike, kičmenu moždinu, kožu, rep i još mnogo toga.

Budući da embrioni i mladunci sisara imaju sposobnost regeneracije – na primer, ljudska odojčad mogu da regenerišu srčano tkivo, a deca vrhove prstiju – verovatno je da odrasli sisari zadržavaju genetski kod za regeneraciju.To otvara mogućnost da se jednog dana mogu razviti lekovi koji bi podstakli ljude da regenerišu tkiva i organe – izgubljene zbog bolesti ili povrede umesto da formiraju ožiljak.

(Izvor RTS)

O autoru

administrator

Ostavite komentar