MEĐU IZMEĐU

NAJSIĆUŠNIJI ČEKIĆ

316 pregleda
Foto „Sova bajmedikal”

Ni u snu niste pomislili da će vam neko kuckati po živcima. Zar vas ne izluđuje već udaranje po glavi? Ali šta se dešava unutar naših lobanja?

Ako možemo lako iseći komadić tkiva kože ili mišića, šta se događa sa ćelijama koje čine želatinsku masu našeg mozga? To su na umu imali Kimberli Tarner Megan Valentajn, Adel Dojl sa Kalifornijskog univerziteta Santa Barbara kada su se udružili s kompanijom „Sova bajomedikal” da istraže kako mehaničke sile deluju na ćelijskom nivou.

Načinjen je mikročekić,
mašinica ćelijske veličine,
koja kucka, udara, pritiska i
gura pojedinačne nerve.

Pokazalo se da mehaničke sile mnogo utiču na ćelije, naglašava Kibmerli Tarner, koji izučava mikroskopske mašine. Ni izdaleka to nisu, a naročito matične ćelije, izolovane jedinice života na koje ne uplivišu zbivanja u okruženju. Na primer, usmeravaju ih da se dele (diferencijacija) iz jedne vrstu u drugou ili da započnu proces izlečenja.

Glavno ograničenje u razumevanju ponašanja pojedinačnih nervnih ćelija, međutim, ispoljavalo se u tome da niste imali čime pouzdano da ih pritisnete. Otuda niste mogli da znate kakav će biti odziv. Sada je načinjen mikročekić, mašinica ćelijske veličine, koja kucka, udara, pritiska i gura
pojedinačne nerve da bi se dobio ikakav odgovor u odgonetanju tajni mozga, pogotovo nakon svakojakih ozleda i povreda.

U stvari, to je najsićušniji čekić na svetu ikada načinjen koji prolazi kroz pojedinačne ćelije podvrgavajući ih delovanju različitih fizičkih sila.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar