АЛХЕМИЈА ДУХА

НЕМОГУЋЕ БЕКСТВО

Илустрација

Илустрација

Како је брзина бекства из васионе (којој је полупречник бесконачан) V = 0, ово значи да се из васионе ни на који физички начин не може побећи.


Стеван Бошњак

V=√2Gm/r.

Горе је општа формула за све космичке брзине, односно брзине бекства од било ког центра масе. Космос има највећи могући распон између сингуларитета и бескрајне васионе.

Основна одлика сингуларитета јесте бесконачна маса и нулти простор, а основна одлика бескрајне васионе је у свему супротност сингуларитету; дакле, бесконачан простор и нулта маса.

Одавде проистиче закључак да је брзина потребна за бекство из сингуларитета бесконачно велика, односно да је из сингуларитета апсолутно немогуће побећи на било који физички начин, сем божијом интервенцијом. Како је то нонсенс ab ovo, то је уједно и доказ да сингуларитет, сем као теоријски концепт, физички не може да постоји.

Како за сингуларитет: r = 0

Vsingulariteta = √2Gm/r = √2Gm/0 = ∞

Vvasione = √2Gm/r = √2Gm/∞ = 0

Како је брзина бекства из васионе (којој је полупречник бесконачан) V = 0, ово значи да се из васионе ни на који физички начин не може побећи. Ово значи да су и најмања односно нулта васиона или сингуларитет и бескрајна васиона физички немогући, али да су потпуно логички оправдани теоријски и психолошки концепти.

Скупови којима се надаље израчунавају брзине бекства су:

Планета Земља

Сунчев систем

Галаксија

Метагалаксија

Метагалактички кластер

Квантна грана

Кластер квантних грана

Струја кластера квантних грана.

Дакле са сингуларитетом и васионом као доњим и горњим лимесима, укупно 10 скупова. Горње и доње границе смо већ израчунали: Vv=0, Vs=∞

За орбитирање око планете Земље прва космичка брзина је приближно 7,9 км/секунди. За савладавање Земљине гравитације потребна је друга космичка брзина од око 11,2 км/сек. Да се одвоји од сунчевог система потребна је трећа космичка брзина, која у најповољнијем случају има вредност од око 16,6 км/сек. Да се одвоји од галаксије Млечни пут потребна је процењена четврта космичка брзина од око 520 км/сек. Како се не зна тачна маса галаксије, ова је брзина процењена с могућом значајном грешком, али она не шкоди даљој анализи.

Сада нам остаје један симпатичан посао да израчунамо брзине бекства из метагалаксије, метагалактичког кластера, квантне гране, кластера квантних грана и струје квантних грана. Овде ћу израчунати само брзину бекства из струје кластера квантних грана као скупа који садржи претходне подскупове (метагалаксија је подскуп кластера метагалаксија, кластер је подскуп квантне гране, ова је подскуп снопа квантних грана а сноп је подскуп струје квантних грана.

Оквирне вредности за струју квантних грана су:

mskg 1056 грама.

rskg ≈ 1028 сантиметара.

Најоквирнији рачун каже да је брзина бекства из струје квантних грана: Vkkg = √2Gm/r √2G1056/1028 √2.10-8 1056/1028, што је приближно 2.1010 ≈1,4142.1010 километара у секунди, што је око 47 хиљада пута брже од брзине светлости.

У овом рачунању сам користио логику наде да је васиона у свим својим појавним стањима углавном изотропна, изомерна и изологична (да јединствени логички принципи важе за сва њена стања). Ако није тако, онда је некако или другачије или супротно томе, али у том случају нек нам је бог на помоћи или бар поезија (васионски добра свакако).

Примедба

Доле су у првом реду брзине бекства, у другом су реду тачкасте масе редом: планета Земља за орбитирање (7,9) и бекство (11,2), Сунце (16,6), галаксија (520), метагалаксија, метагалактички кластер, квантна грана, сноп квантних грана, струја квантних грана (x) и даље… 7,9 11,2 16,6 520 … 2.1010. 1земља 1земља 1сунце 1011галаксија 1022-23 струја квантних грана.

(Илустрација ESO AND DEVIANTART USER INTHESTARLIGHTGARDEN)

О аутору

Stanko

Оставите коментар