NEBESKI UPRETNIK

PRVO „A” IZ LEPENSKOG VIRA

456 pregleda
Zviždanje

Rekonstrukciju prvobitnevokalizacije A oponašanjem prirodnog fenomena A/Az božanske lepote na dan dugodnevice u mezolitskoj epohi Lepenskog vira ponovio sam sa mladima iz umetničkog društva „Talija primenom metoda savremenih logopeda. Uz igru kolo, u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, predstavio sam još jedan način nastanka ovog glasa, očuvan na srpskom selu u tradiciji zviždanja na prste, na dan letnjeg solsticija (15. septembar).

Pomenuta rekonstrukcija realizovana je u okviruDana tradicije, čiji su organizatori grad Beograd i Dečiji kulturni centar. Tom prilikom mladići i devojke iz Talije izveli su narodno kolo sa Az šubarama. Naime, na dan letnjeg solsticija ili kolo-vrata sunce izgreva kao krug na suprotnoj strani arheološkog nalazišta Lepenski vir, starog 12.000 godina, nad planinom Treskavac, i svojim zracima oblikuje slovo „A. Taj vizuelni fenomen drevni Sloveni su doživljavali kao „Az ili božansko „kolo, jer su primetili da se ono ciklično kreće.


Treskavica

Srbe i ostaleJužne Sloveneeda su se njihovi preci preselili na Balkan sa severa u petom-sedmomveku, a Ruse (u svim udžbenicima istorije za šesti i desetirazred i univerzitetskim), da su se u istom razdobljupreselili sa Podunavlja, juga Balkana, „gde su u to vreme živeli jaki savezi slovenskih plemena, na prostore savremenog grada/reke Moskve.


Bodidar Mitrović

Prof. dr Božidar Mitrović

O autoru

administrator

Ostavite komentar