JUNGOVSKI PREDELI

ZLOSLUTNI SNOVI

750 pregleda
Unsplash/Javier Peñas

Iz sopstvenog iskustva, kazivanja pouzdanih prijatelja i saznanja iz literature, verujem u prekognitivne snove koji nagoveštavaju moguće buduće događaje. Jedan od motiva pisanja ovog teksta je upravo da se ukaže da snovi mogu predvideti šta se može desiti osobi koja sanja, u njegovoj porodici, okruženju ili u društvu…


Prof. dr Dušan Popovac

Laslo Pinter, psiholog iz Zagreba u časopisu Centaur (Centar za intergrativni razvoj) pišući o snovima, posebno o prekogniciji u snovima, ističe sledeće: Mnogi psihoterapeuti negiraju postojanje prekognitivnih snova, smatrajući ih izmišljenim i nerealnim. Karl Gustav Jung (1875-1961) bio je prvi u oblasti psihijatrije koji je verovao u postajanje prekognitivnih snova i pokušao ih objasniti pojmom sinhroniciteta (neuzročna povezanost, slučajnost)”. Zbog toga je, a i zbog verovanja da snovi poseduju božanski, tj. numinozan karakter (numen na latinskom: božanstvo), božanstven, čudesan), bio je neshvaćen i dugo vremena izolovan iz zvaničnih psihijatrijskih krugova.

Na osnovu sopstvenog iskustva i iskustva prijatelja i pacijenata Laslo Pinter tvrdi da snovi obiluju prekognitivnim sadržajima, da su složenije prirode i da je njihova uzročno-posledična veza teško uočljiva! Takvi snovi mogu nagoveštavati i često upozoravati sanjača na eventualne buduće događaje, ugodne ili neugodne. Zatim ističe da u pogledu neugodnih i nesrećnih prekognitivnih nagoveštaja postoje dve vrste.

Prva vrsta tiče se budućih događaja koje osoba ne može više izmeniti, čak i ako veruje da zna šta će se dogoditi. Autor veruje da su takvi snovi dati sanjaču kao vrsta učenja kroz koje on može steći dublji uvid u sebe i u svoju ograničenost delovanja i da ga podučavaju prihvatanju onoga što ne može izmeniti. Dalje ističe da ispravno shvatanje takvih snova pomaže sanjaču da se usmeri u pozitivnom smeru, da mora prihvatiti ono što život donosi i postati odgovorniji u odabiranju ličnog delovanja. Drugim rečima sanjač postiže dublji odnos sa svojom dušom i pitanjima.

Za prepoznavanje prekognitivnih snova bitno je iskustvo, a pre svega vlastita osećajna i intuitivna priroda čoveka. To se, drugim rečima, može nazvati osećajno-intuitivna sposobnost predosećaja budućnosti kroz snove ili u budnom stanju. Sanjanje je transmiija, uglavnom simbolična, aktuelnog događanja oko nas. U snu se mogu projektovati simboli mogućih rešenja, čak i ozbiljnih naučnih saznanja…

Mlad i uspešan lekar usnio je san gde sebe vidi u pidžami na stručnom sastanku lekara jednog velikog zdravstevnog centra. Kad se probudio pretpostavio je da će imati neprijatnosti… Prisetio se i svog pisma koje je pre par dana dostavio upravnom odboru medicinskog centra. San je bio sledeći: Na stručnom sastanku, lekara načelnika odeljenja, jedne velike zdravstvene ustanove, pojavljuje se u pidžami, doduše lepoj. Neprijatno se oseća. Svi drugi lekari su u belim mantilima. Traži izlaz da se što pre skloni”.

Komentar. Sanjač je u pomenutom pismu, pročitanom na kolegijumu, između ostalog izneo sopstvenu ocenu rada ustanove. Bitna rečenica iz napisa je da neki stariji lekari usporavaju neophodan napredak centra”. Samo je jedan od starijih lekara izjavio, da se slaže s primedbama mlađeg lekara i da se ne oseća pogođenim. Ostali su, manje ili više biranim rečima, osudili napis. Autor nije prisustvovao kolegijumu gde je pročitan njegov napis. Nije imao mogućnost da lično brani svoj stav. Glavni simbol jeste pojava u pidžami na javnom mestu i osećaj nelagodnosti… A to što je pidžama lepa, nisu svi osudili napis i biranim rečima…

Slika ili ime u novinama

Sretne prijatelja oko podneva i kaže mu: Sanjao sam te noćas – na celoj naslovnoj strani Novosti” tvoja slika.Prijatelj mu odgovori: Zamalo me jutros ne zgazi neki auto dok sam prelazio ulicu da kupim novine.

Komentar. Ovaj mali dijalog bio bi i komentar sna sa slikom u novinama. Treba se pričuvati kada u snu vidiš svoju sliku ili slike prijatelja u novinama. Teško je objasniti ovakvu podsvesnu manifestaciju, naročito za drugu osobu. Karl Gustav Jung je prvi u psihijatriji verovao u prekognitivne snove i pokušao da ih objasni pojmom sinhroniciteta (neuzročna povezanost, slučajnost)…

San: Sanjač u snu, vidi suprugu, oko čije glave i celog tela kruže zmije, velike, odvratne, opasne. Ona ih ne primećuje. Zove je u snu da se čuva. Uplašio se! Probudio se!

Komentar. Tog dana u podne, u najtiražnijim dnevnim novinama, vidi napis na polovini stranice, gde je supruga sanjača bitni nosilac sadržaja teksta…

U ustanovi gde je supruga radila kao lekar bili su veoma poremećeni međuljudski odnosi. Supruga sanjača je pokušavala da ih popravi… Međutim, naišla je na veliki otpor odgovornih za tako loše stanje…

Kad vidiš sebe u snu

San: Elegantno obučen, bez posebne aktivnosti u društvu u kome se nalazi u snu. Posmatra sa strane, neupadljiv, ništa mu nedostaje na odeći, uobičajena konverzacija”.

Komentar. Relativno lep san bez posebnog očekivanja tog dana.

San: U društvu i konverzaciji sadržavnikom”.

Komentar. Lep san. Može se očekivati prijatan događaj tog dana. Porast samopouzdanja.

San: U centru pažnje ili se jedva primećuje”.

Komentar. San koji tog dana može da opterećuje osobu koja je sanjala. Ne razmišljati o snu.

Držanje govora u snu

San: Drži govor”.

Komentar. Zavisi od sadržaja govora. Može nekada sadržaj govora biti savršeno realan, tečan, govor bez napora i bez aplauza.Može se očekivati nekakva prijatnost ili priznanje. Porast smopouzdanja.

San: Drži govor s naporom, ne snalazi se, nedostaju mu misli, očekuje pomoć”.

Komentar. Neprijatan san, može da izazove loše raspoloženje i negativan bioritam… Zaboraviti san.

San: Govori tečno na stranom jezikom, bolje nego što to čini na javi.

Komentar. Prijatan san, pozitivno deluje na bioritam i podiže samopouzdanje.

Izgubiti cipele, biti bos

Opterećujući snovi su posledica nekog skrivenog straha, iskrivljene podsvesne manifestacije, straha od gubitka pozicije, materijalnog gubitka, bolesti… San: Loše obučen ili u pocepanom odelu, nedostaje mu deo odeće”.

Komentar. Očekivati neku neprijatnost tokom dana, rizik da se napravi neka greška u radu. Povećati budnost na poslu. Zaboraviti san.

San: Izgubio obuću i uporno je traži. Ostao je bos, ide bos”.

Komentar. Neprijatan san. U iskustvu autora predstavlja rizik za neki

materijalni gubitak tog dana. Pokušati da se san odmah zaboravi.

San može biti i posledica neadekvatnih uslova spavanja, otkrivena stopala, hladnoća… Odbaciti san s tim motivima…

San: Pojaviti se go na na radnom mestu…”

Komentar. Bolesnik oboleo od Parkinsonove bolesti. Nedelju dana pre smrti sanjao je da se na radnom mestu pre desetak godina pojavio se potpuno nag. Bolest je bila izuzetno teška. Fatalni ishod se očekivao.

Sanjati sebe ili druge bliske osobe nage nesumnjivo je neprijatno. Prava interpretacija je teška zbog neobične podsvesne manifestacije koja ulazi u svest sanjanja, očigledno bez cenzure svesnog kao većina drugih paradoksnih i neprijatnih snova. Kolika je i ako je, uopšte, zastupljena erotska, seksualna komponenta u ovakvom snu? Laičko tumačenje jeste da osoba koja sebe vidi u snu nagu u stanu ili bilo gde drugde da nema bez većeg rizika da joj se tog dana desi neka neprijatnost. Ali pojava u takvom stanju na javnom mestu, izložena pogledu drugih lica, može da predstavlja rizik moralne kompromitacije, a i ne mora da se desi bilo šta.

San: Na autobuskoj stanici, izdvojeno od ostalih putnika, vidi suprugu sa otvorenim kišobranom u obliku piramide”.

Komentar. Ubrzo će kod sanjačeve supruge biti dijagnostkovan malignom koji je uspešno izlečen.

Sanjanje pasa

Navodimo primer osobe koja u snovima ne doživljava psa kao čovekovog prijatelja. Naprotiv, uvek ih se u snovima pribojavala.San: U krugu bolnice poveći pas iznenada nasrnu na sanjača koji se relativno lako i bez posledica odbrani”.

Komentar. Sanjač je direktor zdravstvene ustanove i trebalo je tog jutra da održi sastanak stručnog kolegijuma. Vodio je sastanak uobičajeno. Prisećao se sna i očekivao je da će neko od kolega napraviti neki verbalni ispad… I to se upravo desilo. Ekstremni albanski nacionalista, lekar, žestoko je napao politiku zapošljavnja rekavši da Albanci moraju imati prednost…

Zahvaljujući pomenutom snu,direktor očekivao je tog dana neku neprijatnost. Taj nasrtaj psa bio je skrivena podsvesna manifestacija prisutnog straha od nezadovoljstva lekara albanske nacionalnosti, koji je igrao ulogu lidera albanskih kolega.

Uoči pisanja o snovima

San: Na nekim prepoznatljivim predelima, kao na padinama Dedinja, oko Lisičijeg potoka, niču velike zgrade, različitog stepena gradnje –jedne u visinu ozidane, druge tek izašle iz temelja. Mnogo ih je na svakoj strani, ali ne vidi nijednu završenu. Dopada mu se ta masovna gradnja”, što i u realnom životu uvek želi da vidi.

Komentar. Uobičajeno je sanjanje izradnje u snu kada se planira nekakvo pisanje, bar za ovog autora. San je ohrabrajući. Biće mnogo rada, ali se može nešto dobro uraditi. U snu mnogo je kuća, ali nijedna završena… Ne mislim da će se kuća o snovima” završiti ovim pisanjem.

Navodim san koji sam usnio pred ustajanje, možda između 7 i 8 časova (,24. april 2013):Dragu i blisku osobu vidim u vodi, u društvu nepoznatog mlađeg čoveka, leškare i maze se. Snevača to pogađa i ide prema njima. Oni se razdvajaju i on primeti kako ona popravlja donji deo kostima”.

Tokom prepodneva imao je žestok verbalni sukob s bliskom osobom.

Snevač je bio više napadnut i više se branio, ali je i on upotrebio i ružne reči. Kada se rasprava završila zaključio je da nije bilo pravog razloga za svađu. Misli da mu je san nagovestio svađu! Ali nije mogao, očigledno, da je predupredi. Pokušao je da san protumači: deo strahova koje je imao davno u zrelim godinama, za tu dragu osobu, u snu je oslobođen iz podsvesti, i to je bitan razlog da vidi u snu ono što nije želeo. Jer ono što je video u snu smatrao je nedozvoljenim i nepristojnim za jednu udatu ženu.

O autoru

administrator

Ostavite komentar