MEĐU IZMEĐU

DNK TEK POLOVINA

408 pregleda

Dezoksirubonukleinska kiselina čini samo polovinu hromozoma, daleko manje nego što se ranije mislilo. Gotovo 47 odsto sastava hromozoma je tajanstveni omotač koji okružuje genetski materijal.

Iako je uloga ovog plašta nepoznata, istraživači pretpostavljaju da on razdvaja hromozome jedne od drugih u toku bitnog procesa ćelijske deobe. Takozvana hromozomska periferija mogla bi sprečiti nastanak grešaka nakon podele ćelija, što je obeležje nekih oblika raka i bolesti urođenih mana.

Korišćenjem napredne tehnike snimanja, istraživači su prvi put prikazali detaljan trodimenzionalni model svih 46 ljudskih hromozoma, struktura u ćelijama koje sadrže nasledni (genetski) materijal. Još od otkrića u 1882. hromozomi su bili u fokusu intenzivnog pručavanja.

Uprkos krupnim tehničkim dostignućima, struktura i organizacija hromozoma ostala je misterija. Na Univerzitetu Edinburg usavršili su preciznu elektronsku mikroskopiju koja omogućuje da da se sklop hromozoma izučava do najsitnijih pojedinosti.

Analiza slika otkriva da materijal koji sadrži DNK i proteine za podršku, poznate kao hromatini, predstavljaju od 53 i 70 odsto ukupnog sadržaja hromozoma. Preostalih 30 do 47 odsto je spoljašnost. Studija je objavljena u časopisu „Molekularna ćelija”, a sprovedena je u saradnji sa Kazusa DNK institutom iz Japana, Nacionalnim institutom za rak iz SAD i Univerzitetom Liverpul iz Velike Britanije.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar