ЛИЦЕ ВЕЧНОСТИ

КОСМИЧКИ УМ

Max Pixel

Max Pixel

(Алиса иза Планковог зида)

Живко Теодосић

Пре Великог праска, и пре било чега, постојао је свеприсутни, бесконачни и безвременски ум, у форми савршено хомогеног, изомерног и апсолутно симетричног, скаларног поља; бескрајна и безвременска мислећа целина – структура састављена од мисли (информација, или тахиона?), свакa са сопственом, самоствореном енергијом, која потиче од неког наелектрисања, али без димензије времена. По неизбежном налогу унутрашње логике, та структура je подвргла трансформацији своју мисаону (информациону) енергију (или само део те енергије), по кôду који је родио овај наш универзум (или више различитих), са физичким законима, односима и појавама, оваквим какве јесу. У другим универзумима закони могу бити другачији.

Постоји само један план: суперинтелигентно, мисаоно (информационо) поље, које само себе трансформише на начин описан на почетку. Све промене у настанку и еволуцији космоса су манифестације процеса трансформације енергетског поља: од савршено хомогеног, изомерног и симетричног енергетског поља у различите форме просторно и временски детерминисаног, физичког универзума.

Већина људи свет доживљава и разумева користећи здрав разум. То је најприроднија ствар. Али здрав разум не само да није довољан него и заварава човека, јер има физиолошка ограничења и не може појмити микро и квантни свет, пошто нема чула којима би то учинио. Не може да види, чује, осети… квантни свет, како иначе поима и разуме макро свет, јер појаве у њему региструје својим чулима. У квантном свету здрав разум, и логика заснована на њему, нису од велике користи. Вероватно праве штету, јер спутавају имагинацију. О појавама на квантном нивоу, мора се посегнути за апстрактним начином мишљења и за маштом. У мору измаштаних грешака појавиће се нека оригинална идеја, која разрешава проблем и омогућава даљи прогрес. Сви делови целине, од најситнијег до накрупнијег, носе у себи семе и кôд оне савршености од које је све сачињено: неки мање, неки више – људска бића највише. Барем, колико ми знамо.

(ОПШИРНИЈЕ у новом штампаном броју ГАЛАКСИЈЕ: кликните изнад назива часописа на иконицу ПРЕТПЛАТА).

 

О аутору

Stanko

Оставите коментар