MEĐU IZMEĐU

NAJBOLJI DOKTORAT

1.148 pregleda
RNK (Vikipedija)

Dr Ivan Jovanović, istraživač saradnik Laboratorije za radiobiologiju i molekularnu genetiku 080, dobitnik je ovogodišnje nagrade Fondacije „Goran Ljubijankić” za najbolju doktorsku disertaciju iz molekularne biologije odbranjenu u 2016. godini.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza ekspresije celokupnog genoma u cilju identifikacije ključneh gena i mikro RNK za nastanak urođenih anomalija bubrega i urinarnog trakta čoveka” uradio je pod mentorstvom dr Aleksandre Stanković, naučnog savetnika Instituta za nuklearne nauke „Vinča” Univerziteta u Beogradu, i Katarine Zeljić, docenta Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj Fondacije jeste da
promoviše mlade i
perspektivne naučnike iz Srbije.

Doktorska disertacija je u potpunosti urađena u Institutu za nuklearne nauke „Vinča” na kapitalnoj opremi dobijenoj u tekućem projektnom ciklusu 2011-2016 u okviru projekta III41028.

Goran Ljubijankić je bio docent na predmetu Osnovi molekularne biologije na Biološkom fakultetu i rukovodilac Laboratorije za molekularnu biotehnologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Tragično je nastradao 17. aprila 2002. godine. Fondacija „Goran Ljubijankić” osnovana je 1. jula 2003. godine u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Pored njegovih roditelja i Instituta, osnivanje su pomogle kolege iz Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Trstu.

Cilj Fondacije jeste da promoviše mlade i perspektivne naučnike iz Srbije koji se bave istraživanjima u molekularnoj biologiji radeći isključivo na resursima u Srbiji. Svakog 30. januara, na rođendan Gorana Ljubijankića, dodeljuje se nagrade najuspešnijim mladim istraživačima za postignute rezultate u molekularnoj biologiji.

Dušan Nikezić
(Izvor INN Vinča)

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

Ostavite komentar