MEĐU IZMEĐU

NANOSOLARNA ENERGIJA

358 pregleda
Centar za inženjerstvo (Vikipedija)

Izdvajanje vodonika je dosad bio moguć, ali neisplativ proces, budući da je za elektrolizu potrebna ogromna količina električne energije. Međutim, nova saznanja stižu sa Univerziteta u centralnoj Floridi, gde se radi na novim katalizatorima za taj proces.

Osim visoke cene energije koju je potrebno utrošiti za elektrolizu vode do gasova vodonika i kiseonika, postoji dodatni problem: postojeći katalizatori mogu da podrže proces samo kada se radi sa destilovanom vodom. Realne izvore poput pijaće, ili čak slane vode, bilo je gotovo nemoguće koristiti.

Nova saznanja u toj oblasti stižu sa Univerziteta u centralnoj Floridi, gde je tim istraživača sa dr Jangom na čelu kreirao novi hibridni nanomaterijal za prikupljanje solarne energije koja se potom koristi za elektrolizu morske vode.

Kako je ta grupa istraživača objavila u časopisu Energy & Environmental Science, novi fotokatalizator prikuplja dosad najširi spektar svetlosti i otporan je na korozivno dejstvo morske vode. Čini ga ultratanak film titanijum-dioksida sa ugraviranim nanošupljinama koje su obložene nanoljuspicama, debljine jednog sloja atoma, od molibden-disulfida.

Sama proizvodnja fotokatalizatora ne bi bila skupa, kažu istraživači. Ako bi taj izum bio komercijalizovan, Sunčana država (Florida) okružena morem imala bi ogromnu ekonomsku dobit od proizvodnje vodoničnog goriva.

(Marija Stevanović, RTS) 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar