MEĐU IZMEĐU

NEUTRONSKA KOŽA OLOVA

216 pregleda

Jezgro atoma okruženo je neutronskom školjkom debljine samo 0,28 miilionitih delića nanometra!

Neka atomska jezgra su, slikovito rečeno, tankokožna – okružena su tankom ljuskom neutrona.Fizičari sada znaju koliko je tajsloj gust za određenu vrstu jezgra. Koža olova-208 (sa 126 neutrona i 82 protona) debela je oko 0,28 milionitih delića nanometra ili 28 femptometra (1 femptometar je 10-15 metra), izvestili su istraživači u elektronskom izdanju časopisa Physical Review Letters.Jezgro olova-208 je približno sfernog oblika, svojevrsna loptica protona ugrađena u malo veću kuglicu neutrona. Merenje razlike između veličina dveju sfera otkriva debljinu olovne glatke neutronske kože, piše Science News.

Merenje veličine protonske sfere je relativno jednostavno: Fizičari mogu pucati u jezgro električno naelektrisanim česticama i proučavati kako se čestice rasipaju od pozitivno naelektrisanih protona. Ali neutroni nemaju električni naboj, stoga je zapreminu koju zatvaraju teže izmeriti. Zato su istraživači sa Lead Radius Experiment ili PREX-IIu Laboratoriji Džeferson u Njuport Njusu (Virdžinija, SAD), koristili posebnu tehniku. Merili si kako se elektroni rasipaju drugačije od jezgra u zavisnosti od njihovog okretanja (spin) ili ugaonog momenta kretanja.

Budući da elektroni u interakciji sa neutronima imaju različite brzine u zavisnosti od smera njihovog okretanja, eksperiment je otkrio širinu neutronske sfere, omogućavajući istraživačima da izračunaju debljinu neutronske kože.Neutronska koža bila je nešto gušća nego što su fizičari predvideli, rekao je fizičar Krišna Kumar sa Univerziteta Masačusets u Amherstu.

Buduće merenje testiraće kožu drugog jezgra, kalcijuma-48. I jedno i drugo merenje moglo bi pomoći naučnicima da bolje razumeju teorije atomskog jezgra i drugih subatomskih carstava u kojima su neutroni natrpani, kao što su to neutronske zvezde, izuzetno guste mrtve zvezde sastavljene uglavnom od neutrona.

O autoru

administrator

Ostavite komentar