MEĐU IZMEĐU

VETROKILOVATI ZA CEO SVET

447 pregleda
Bezbroj vetrenjača (Vikipedija)

Ako je verovati zagovornicima, jedna jedina vetroelektrana na moru opskrbila bi ceo svet električnom strujom. Najpodesnije mesto za to ogromno potrojenje jeste severni deo Atlantskog okeana. Takvo predviđanje proističe iz studije objavljene u časopisu „Izveštaji Nacionalne akdemije nauka”.

Saradnici Karnegijeve zadužbine proračunali su da veoma snažni vetrovi u „eolskim parkovima” na otvorenom moru mogu isporučiti pet puta više električne nergije nego na kopnu. Naročito u zimskim mesecima. U letnjim pokrivala poterbe Evrope i SAD.

Za sada ne postoji nijedan. Međutim, takva elektrana zapremala bi površinu jednaku Indiji. Belgija i Španija, inače, trideset odsto ukupne proizvodnje električne energije dobijaju iz energije vetra.

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

  • Suočavanje sa realnošću i reklame proizvođača,
    Uprkos rastućim interesu za vetrogeneratore, a prikrivanje stvarnih podata stepena iskorišćenja vetra je obavijena velom tajne. Proizvođači obično grafike toka promene snage generatora ne iskaziju jasno. Problem su turbulentna duvanja vetrova.Niko od projektanata ne uzima u obtir konfiguraciju predela, ili jesnija tehnički rečeno, geometriju prostora.
    Projektanti računaju da su uslovi strujanja homogeni jer je lakše odrediti nominalnu snagu generatora.Najbolji efekat turbine se postiže kad je vetar linearno homogen, u kojem sva strujanja idu u jednom smeru.Međutim vetro strije se ne ponašaju tako. I ako se ponašaju to je pri malim brzinama i veoma retko i u malim vremenskim intervalima. Na osnovu ovih činjenica može se očekivati da je efektivna snaga i koristan rad daleko od predviđenih. Stvarna efikasnost turbina na vetar kod proizvodnje električne energije je još daleko od realnog i isplativog stepena korisnosti .

Ostavite komentar