MEĐU IZMEĐU

ELEKTRIČNI ČUVARKUĆA

636 pregleda
Ilustracija

Ima funkciju da zaštiti električne uređaje u domaćinstvima (TV, kompijutere, zamrzivače, frižedere, adaptere za mobilne i fiksne telefone i mnoge druge elektronske uređaje). Do oštećenja odnosno pregorevanja pomenutih sprava može doći prekidom nultog provodnika električne mreže koji najčešće nastaje kod vazdušnih električnih vodova zbog starosti provodnika, loših vremenskih uslova i nestručno urađenih električnih vodova.

Oštećenje kućnih električnih uređaja nastaje i u slučaju radova na mreži, tj. ako dođe do zamene faznog i nultog provodnika pri povezivanju. U svim slučajevima dolazi do znatno većeg napona na koji su priključeni monofazni uređaji, to je najčešće 380V. Ugradnjom ovog detektora u kućnoj instalaciji vrši se zaštita svih električnih uređaja, a samim tim obemogućavanje nepoželjnih posledica. Investicija je zamemarljivo mala u odnosu na štetu koja može nastati oštećenjem kućnih uređaja.

Detektor se ubacuje na razvodnu tablu, a da bi ispravno funkcionisao neophodno je da FID sklopka bude ispravna i uzemljenje pravilno izvedeno. Zaštita funkcioniše ukoliko je došlo da prekida nultog provodnika ispred FID sklopke, to znači na samoj električnoj mreži, na elektrinom stubu ili konzoli na kući i u samoj kućnoj električnoj instalaciji. Detektor ima dva kontakta za povezivanje, jedan se vezuje se za (0) nultu sabirnicu iza FID sklopke, drugi kontakt za sabirnicu uzemljenja.

Na osnovu primene provere detektora u minulih 14 godina nije dolazilo do neželjenih posledica. Stručno mišljenje za korišćenje izdao je Tehnički fakultet Univerziteta Novi Sad.

Goran Mitić

O autoru

administrator

Ostavite komentar