DIGITALNI DOMOROCI

ELEKTRONSKI NEPISMENI

190 pregleda

Neuki biznismeni su svoj elektronski identitet potpuno dali nekom drugom u ruke, ne shvatajući moguće loše posledice, poput krađe identiteta.

Lazar Bošković

Mnogo se i često priča o elektronskoj upravi, a malo se i retko građanima daju opšta objašnjenja i praktična uputstva kako da svoj život ubrzaju i olakšaju koristeći elektronske servise. Čak i oni koji imaju elektronski sertifikat često ne razumeju šta je to i kako se koristi.

Priča iz života jednog beogradskog knjigovođe kaže da od pedesetak njegovih klijenata, vlasnika privatnih firmi, samo nekoliko njih zna da potpiše završni račun elektronskim potpisom, a da mu svi ostali daju svoj elektronski sertifikat (a i PIN) da on to uradi umesto njih.

Ako je takvo stanje među sposobnijom populacijom koja ima svoj privatni biznis, onda je stanje među neposlovnim delom stanovništva verovatno mnogo poraznije.

Međutim, u ovom primeru postoji jedan opasniji detalj – neuki biznismeni su svoj elektronski identitet potpuno dali nekom drugom u ruke, ne shvatajući moguće loše posledice, poput krađe identiteta. Zato krenimo redom, od osnova elektronskog identiteta, jer e-sertifikat, i njime kreiran e-potpis, može i treba da ima svaki odrasli građanin.

Razlikujete li e-sertifikat od e-potpisa?

Elektronski potpis zamenjuje u digitalnom svetu stvarni, svojeručni potpis korisnika, a za njegovu primenu je neophodan elektronski sertifikat, koji potvrđuje vezu podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika.

Praktično, e-potpis je rezultat procesa e-potpisivanja nastalog upotrebom e-sertifikata i pratećeg PIN-a. Nisu svi e-sertifikati ujedno i kvalifikovani, a baš takve zahteva domaća eUprava.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES)povezuje javni kriptografski ključ korisnika i identitet korisnika. KES i njegov pripadajući tajni kriptografski ključ čuvaju se na pametnim karticama (kakva je i čipovana lična karta) ili USB pametnim tokenima, koji uz odgovarajući PIN formiraju kvalifikovani e-potpis ili služe za e-prijavljivanje.

Ilustracija (Key Differences)

Kvalifikovani elektronski potpis (KEP) je e-potpis kreiran putem KES-a, kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika i integritet potpisanih e-dokumenata ili poruka e-pošte, a onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.

Praktično gledano, KES je lični identifikacioni dokument u digitalnom svetu, u obliku kartice, čipovane lične karte ili USB tokena.

KES omogućava e-potpisivanje, uz prateći PIN, tako što verifikuje KEP, čime se potpuno zamenjuje svojeručni potpis i potvrđuje autentičnost potpisanog e-dokumenta ili poruke e-pošte. KES omogućava i e-prijavljivanje, tako što, uz PIN, garantuje autentičnost identiteta pri korišćenju e-servisa.

Ukratko: nabavite KES kod nekog sertifikacionog tela (MUP, Pošta, Privredna komora Srbije…), da biste mogli da se elektronski prijavljujete ili pomoću KEP-a da se elektronski potpisujete. Ali čuvajte KES i PIN kao zenicu oka svog ili otisak palca svog – ne dajte ih drugima, jer onda oni mogu da se lako, u digitalnom svetu, pretvaraju da su vi.

E-sertifikovani mogu da se e-potpisuju i e-prijavljuju

Za e-potpisivanje nekog e-dokumenta potrebni su KES, podešen računar sa softverom i čitačem kartica ili USB tokena, kao i datoteka koju želite da potpišete (npr. Word ili PDF dokument). Za e-prijavljivanje na neki od e-servisa potrebni su KES i već pomenuti računar, softver i čitač.

Naravno, u oba slučaja je potreban i PIN. Uputstvo za podešavanje računara, instaliranje softvera i povezivanje čitača dobijaju se uz nabavljeni KES, a sve to se radi samo jednom i traje nekoliko desetina minuta ili kraće.

Na taj način je za svakoga, bio on običan građanin ili preduzetnik ili ovlašćeno lice u nekoj firmi, zauvek ukinuta potreba za svojeručnim potpisom tamo gde mu nije mesto, tačnije tamo gde ga e-potpis superiorno zamenjuje.

Svi znate onaj česti, stari, naopaki scenario iz birokratskog života: „Odštampajte ovaj dokument iz priloga poruke e-pošte, potpišite se, skenirajte ga, pa nam ga pošaljite nazad e-poštom”. Zar ne zvuči lepše, brže i ekološkije: „Potpišite elektronski ovaj dokument i vratite nam ga e-poštom”?

Naravno, vreme i živce štedi i korišćenje elektronskih servisa, kao što su eUprava (euprava.gov.rs), ePorezi (eporezi.purs.gov.rs), Lokalna poreska administracija (lpa.gov.rs) ili eRegistracija preduzetnika i privrednih društava (reid.apr.gov.rs).

I mnogih drugih e-servisa, koji već služe ili će tek da služe za smanjivanje redova pred državnim i drugim šalterima. Ali, mnogo upravnih poslova još vapi za svojom e-verzijom…

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar