MEĐU IZMEĐU

I SUNCE I MESEC DELUJU

379 pregleda
Shutterstock

Gravitacija oba nebeska tela više utiče na živi svet na Zemlji nego što se mislilo.

Prma novoj studiji, dva nebeska tela koja možemo videti danju i noću imaju veći uticaj na biljni i životinjski svet na Zemlji nego što se do sada mislilo.Izgleda da gravitacijsko privlačenje Sunca i Meseca doista deluje na aktivnost flore i faune, iako još nisu sasvim jasni tačni mehanizmi tog procesa.Pregled dosadašnjih studija na tu temu ukazuje na to da gravitacione plime i oseke mogu promeniti način na koji životinje i biljke spavaju, kreću se i rastu.

Iako je gravitacioni uticaj Sunca i Meseca u tom smislu relativno slab, iznosi samo milioniti deo Zemljine gravitacije, istraživanje pokazuje da ove vrste plima i oseka, ipak, imaju važan učinak u razvoju organizama.Na sav život na Zemlji deluju gravitacione sile Sunca i Meseca izražene u obliku plime i oseke”, rekao je biofizičar Kristijano de Melo Galep saUniverziteta Kampinas u Brazilu, a prenosi Science Alert. Periodične oscilacije pokazuju dva dnevna ciklusa i moduliraju se mesečno i godišnje kretanjem ova dva nebeska tela. Svi organizmi na planeti su evoluirali u ovom kontekstu.

Galep i kolege su pregledali tri prethodne studije u kojima su bile dostupne informacije o gravitacionim plimama. U studiji izopoda (raka jednakonošca) iz 1965. zapaženo je da su se obrasci plivanja tih stvorenja držali okeanske gravitacione plime (ciklus od oko 12,4 sata), čak i kada su bili premešteni u laboratoriju s veštačkom plimom.Drugi izvor bila je studija iz 1985. koja je analizirala korale, a pokazala je da njihov rast i stvaranje larvi odgovaraju lokalnim gravitacionim plimama pod uticajem Sunca i Meseca.Studija iz 2014. koja se bavila klijanjem sjemena suncokreta također je pronašla dokaze da je klijanje u skladu s lunarnim i solarnim gravitacijskim obrascima. Istraživači su se pozvali i na nekoliko drugih prethodnih studija.

Podaci pokazuju da su u nedostatku drugih ritmičkih uticaja, kao što su broj sunčanih sati ili temperatura, lokalne gravitacione plime dovoljne da organizuju cikličko ponašanje tih organizama”, objasnio je Galep.Ovaj dokaz dovodi u pitanje valjanost takozvanih slobodnih eksperimenata, u kojima se kontroliše nekoliko činilaca okoline, ali se gravitacione oscilacije ne uzimaju u obzir. Ove oscilacije i dalje postoje i mogu modulirati ponašanje živih organizama.O uticaju gravitacione plime i oseke na životinje i biljke piše se u naučnim istraživanjima već dugi niz godina, no cilj ovog novog preglednog istraživanja bio je skrenuti pažnju na njihovu sveprisutnost i potrebu da se one šire razmatraju u istraživačkim projektima.Istraživanje nazvano Are cyclic plant and animal behaviours driven by gravimetric mechanical forces?objavljeno je u Journal of Experimental Botany.

(Izvor Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar