PANDORINA KUTIJA

KRAJ BESMRTNIH TUMORA

1.247 pregleda
Shutterstock

Ovo otkriće moglo bi imati značajne implikacije na to kako onkolozi shvataju i leče melanome, najopasniji oblik raka kože.

Tim naučnika s Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pitsburgu odgonetnuo je misteriju besmrtnosti tumora, što znači da bi se taj mehanizam mogao napasti, a tumori lakše lečiti.U naučnom radu objavljenom u uglednom časopisu Science autori opisuju kako su identifikovali specifične genetske promene koje omogućuju tumorima da brzo rastu i istovremeno sprečavaju vlastitu smrt. Ovo otkriće moglo bi imati značajne implikacije na to kako onkolozi shvataju i leče melanome, najopasniji oblik raka kože.

„Učinili smo nešto što je u biti bilo očito na temelju prethodnih temeljnih istraživanja i povezano s nečim što se događa kod pacijenata”, rekao je rukovodilac istraživanja onatan Alder s Medicinskog fakulteta u Pitsburgu.

Šta su to telomere i zašto su važne za tumore?U svojem istraživanju tim se posebno fokusirao na telomere, zaštitne kapice na kraju hromozoma, koje su ključne za sprečavanje nastajanja grešaka u DNK i produžavanje života ćelija. U zdravim ćelijama telomere deluju kao zaštita koja onemogućuje da se tokom deobe ćelija hromozomi na krajevima pogrešno prekopiraju.Naime, to su mesta gde inače nastaje najviše grešaka. Telomere su produžeci hromozoma koji nemaju uticaja na genom, a omogućuju da krajevi genskog materijala ne završavaju u samim rubovima. Ali sa svakim ciklusom replikacije ćelije postaju sve kraće, dok ne postanu toliko kratke da se ćelija više ne može deliti.

„Postoji neka posebna veza između melanoma i održavanja telomera. Da bi se melanocit transformisao u rak, jedna od najvećih prepreka je da se ovekoveči. Jednom kada to može učiniti, na dobrom je putu ka raku.

Poremećaji u održavanju dužine telomera mogu dovesti do odumiranja ćelija u tkivima i teških bolesti. Sindromi kratkih telomera dovode do preranog starenja i smrti. S druge strane izuzetno dugačke telomere povezuju se s rakom. Naučnici godinama znaju da su telomere u opasnim tumorima kože, poznatim kao melanomi, posebno dugačke kada se usorede s telomerama u drugim vrstama raka. Postoji neka posebna veza između melanoma i održavanja telomera”, podsetio je Alder.Da bi se melanocit transformisao u rak, jedna od najvećih prepreka je da se ovekoveči. Jednom kada to može učiniti, na dobrom je putu ka raku.

Za produženje telomera, njihovu zaštitu od oštećenja i sprečavanje smrti ćelija zaslužan je protein telomeraza. Ona je neaktivna u većini ćelija, no mnoge vrste raka koriste mutacije u genu TERT (telomerase reverse transcriptase) koje aktiviraju telomerazu i omogućuju ćelijama da nastave rast. Melanom je posebno poznat da čini upravo to.Oko 75% tumora melanoma sadrži mutacije u genu TERT koje podstiču proizvodnju proteina i povećavaju aktivnost telomeraze. No kada su naučnici ranije pokušali da mutiraju TERT u melanocitima, nisu uspevali proizvesti iste dugačke telomere kakve se vide u tumorima njihovih pacijenata. Ispostavilo se da su mutacije promotora TERT samo pola priče.

Pregledajući baze podataka o mutacijama raka, Alderov laboratorijski tim otkrio je područje u proteinu što veže telomere, zvano TPP1, a koje je često mutirano u tumorima melanoma.Istraživanja Alderovog tima pokazala su da su mutacije u TPP1 bile neveroatno slične onima u TERT-u. One su bile smeštene u novootkrivenom promotorskom području TPP1 i stimulisali su proizvodnju proteina. To je bilo uzbudljivo jer je odavno poznato da TPP1 podstiče aktivnost telomeraze.

Glavni uzrok nastajanja melanoma je štetno ultraljubičasto (UV) zračenje. Od njega najviše obolevaju ljudi svetle puti jer u koži imaju najmanje melatonina koji štiti od njega. Jedan od glavnih razloga porasta broja slučajeva melanoma je to što sve više ljudi ima mogućnost za turizam i rekreativne i sportske aktivnosti na otvorenom.

„Biohemičari su više od decenije pre nas pokazali da TPP1 povećava aktivnost telomeraze u epruveti, ali nikada nismo znali da se to stvarno dogodilo klinički”, naglasio je Adler.Kada je tim dodao mutirani TERT i TPP1 nazad u ćelije, dva proteina su ušla u sinergiju i zajedno stvorila izrazito dugačke telomere vidljive u tumorima melanoma. TPP1 je biočinilac koji je nedostajao!Ovo otkriće promenilo je način na koji naučnici shvataju nastanak melanoma. I takođe ima potencijal da poboljša lečenje tumora. Identifikujući sistem održavanja telomera koji je jedinstven za tumore, naučnici su našli novu metu za lečenje.

Prema časopisu JAMA Dermatology iz 2022, broj slučajeva melanoma u svetu bi do 2040. mogao porasti za 57%. Procenjuje se da je u 2020. bilo 325.000 ljudi s dijagnozom melanoma i da je od njega u svetu umrlo oko 50.000 ljudi.Ako stope iz 2020. ostanu stabilne, procenjuje se da će globalni teret melanoma do 2040. porasti na 510.000 novih slučajeva i 96.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Glavni uzrok nastajanja melanoma je štetno ultraljubičasto (UV) zračenje. Od njega najviše obolevaju ljudi svetle puti jer u koži imaju najmanje melatonina koji štiti od njega. Jedan od glavnih razloga porasta broja slučajeva melanoma je to što sve više ljudi ima mogućnost za turizam i rekreativne i sportske aktivnosti na otvorenom.Na sreću, poslednjih godina je u lečenju melanoma ostvaren značajan napredak. Oko 90% ljudi s melanomom će preživeti 5 ili više godina nakon dijagnoze, a više od 85% će preživeti 10 ili više godina.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar