MEĐU IZMEĐU

SKENER BROJI FOTONE

147 pregleda
Ilustracija

Siemens Healthineers predstavlja Naeotom Alpha, prvi CT skener na svetu zasnovan na tehnologiji brojanja fotona. Uređaj je odobren za kliničku upotrebu u SAD i Evropi. Konvencionalni CT imidžing dosegao je svoje tehničke granice: poboljšanja rezolucije mogu biti tek neznatna, a smanjenja doze zračenja veoma mala. Tehnologija brojanja fotona omogućava drastičan napredak. Poboljšanja obuhvataju i povećanje rezolucije i redukciju doze zračenja čak za 45 procenata kod ultravisokih skeniranja (UHR) u poređenju sa standardnim CT detektorima sa UHR „češljastim” filterom. Ovo ne bi bilo moguće s konvencionalnim CT detektorima. Skeniranje pomoću brojanja fotona obezbeđuje više korisnih podataka zahvaljujući činjenici da ova tehnologija direktno detektuje svaki foton iks-zraka i njihov energetski nivo, a ne pretvara ih inicijalno u vidljivo svetlo kao kod konvencionalnog CT imidžinga.

Navedeni činioci zajednički pružaju nove mogućnosti, poput skeniranja pluća pacijenata velikom brzinom i akvizicija slika visoke rezolucije sa esencijalnim spektralnim podacima, a da pacijenti pritom ne moraju da zadržavaju dah. Spektralni podaci takođe pomažu prilikom identifikacije supstanci unutar tela koje čak mogu biti uklonjene sa slike ukoliko ometaju pogled na ciljano područje. To pomaže lekarima da brzo procene probleme i omogućava brz početak terapije. Redukcijom doze zračenja redovni pregledi, poput skrininga kancera pluća pomoću CT imidžinga, mogu postati rutinski dostupni većim grupama pacijenata.

Visoka rezolucija otkriva i veoma sitne strukture, čime kliničko odlučivanje dobija dodatni nivo pouzdanosti. Tehnička složenost CT imidžinga s brojanjem fotona ne znači da će korisnicima njegova upotreba biti komplikovanija, zahvaljujući rešenju myExam Companion.

Kliničke oblasti kardiološkog imidžinga, onkologije i pulmologije imaju jedinstvene potrebe kada su medicinski snimci u pitanju. Kod kardiološkog imidžinga bitno je „uhvatiti” srce u pokretu, a za to je neophodna brzina.Naeotom Alphaobezbeđuje brzinu zahvaljujući svojem Dual Source dizajnu i pruža brojne prednosti, od spektralnih podataka i visoke rezolucije radi uklanjanja smetnji koje uzrokuju kalcifikacije. To nadalje pomaže u dijagnostičkoj proceni, a prednosti CT imidžinga postaće dostupne brojnim pacijentima, čak i onima s velikim stepenom kalcifikacija.

Izvrsna preciznost uređaja pruža brojne prednosti i u onkologiji, u kojoj je najvažniji činilac pouzdana i dosledna procena napretka bolesti. Kliničke slike stoga moraju biti uverljive i dosledne u što većoj meri da bi se donele ispravne odluke.U pulmologiji slike moraju da pruže sve značajne odgovore uz što manji broj skeniranja kako se terapija ne bi odlagala i da bi se izbegle moguće ozbiljne posledice po pacijente. Pomenuti uređaj svojim karakteristikama ispunjava ove zahteve, a često ih i prevazilazi. Njegove kliničke slike poseduju više podataka nego ikada ranije za preciznu dijagnozu, praćenje i terapiju.

(PC press)

O autoru

administrator

Ostavite komentar