TAKNUTO ĆAKNUTO

VANZEMALJSKI RUSI

381 pregleda
Više od pola postoje (Vikipedija)

Skoro polovina ljudi veruje da vanzemaljci postoje i želi s njima da stupi u kontakt, pokazalo je istraživanje sprovedeno u 24 zemlje koje nudi objašnjenje za popularnost franšize „Ratova zvezda” 40 godina nakon prikazivanja prvog filma. Naučnici su pred početak prikazivanja „Poslednjeg Džedaja” objavili rezultate istraživanja, prema kojem 47 odsto od 26.000 ispitanika veruje da „postoje inteligentne vanzemaljske civilizacije u svemiru”.

Najviše ljudi koji veruju u inteligentni
vanzemaljski život je u Rusiji (68 odsto),
slede Meksiko i Kina, a na dnu liste su
Holanđani – samo 28 odsto.

Još veći broj, 61 odsto, odgovorio je potvrdno na pitanje da li veruje „u postojanje nekog oblika života na drugim planetama”. Otprilike četvrtina ispitanika izjavila je da ne veruje da inteligentna bića žive van Zemlje, saopštili su naučnici kompanije Glocalities.

Među onima koji veruju da u svemiru nismo sami, 60 odsto izjavilo je da bi trebalo da uspostavimo kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama. Iako nije reč o prvom istraživanju koje se bavi stavovima u vezi sa postojanjem vanzemaljskih bića (već su sprovedena istraživanja u Nemačkoj, Britaniji i SAD, koja su imala slične rezultate), naučnici kažu da je u pitanju najobimnije istraživanje tog tipa, koje ima globalne razmere.

Najviše ljudi koji veruju u inteligentni vanzemaljski život je u Rusiji (68 odsto), slede Meksiko i Kina, a na dnu liste su Holanđani, među kojima samo 28 odsto veruje u „male zelene”. Istraživanje je trajalo od decembra 2015. do februara 2016, a sprovedeno je na 15 jezika, u zemljama čije stanovništvo ukupno čini 62 odsto svetske populacije, i koje imaju udeo od 80 odsto kada je u pitanju globalna ekonomija.

(Izvor B92)

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

  • Postoje dva pravca razmišljanja o postojanju vanzemaljskog života i u okviru toga inteligentnog oblika života. Naučni i „naučni“.
    „Naučni“ polazi od shvatanja da je zemaljski život pa time i čovek kao inteligentni oblik života jedinstven i jedini oblik života u celom svemiru. Otud mu „pripada“ ceo svemir, posebno svi raspoloživi, a njemu dostupni resursi. To shvatanje se posebno odnosi na ubrzano osvajanje Marsa. Tvrdi se da nigde pa ni na Marsu ne može postojati bilo kakav oblik života, te je Mars u potpunosti na raspolaganju zemljanima. Naravno tu je reč o Zapadnom kapitalu. Dakle već viđeno imperijalističkog osvajanju Zemlje, samo što su tada ljudi „razvrstani“ na više i niže rase. I „viša“ rasa je imala sva „ljudska prava“ nad „nižim“ rasama. Ali kod osvajanja svemira ne postoji u opšte mogućnost postojanja bilo kog oblika života. Mnogo im je lakše! Sve je njihovo!
    Drugo, naučno razmišljanje, postavlja sebi pitanja. Da li može da postoji život van Zemlje? Da li bi mogao postojati i inteligentni oblik života? Koji su naši, ljudski, moralni obziri koje bi trebalo imati prema vanzemaljskim obliku života. Postoji li opasnost po nas od njih. Ako razmišljamo „naučno“, onda postoji jer kao što se mi „naučno“ odnosimo prema Svemiru tako bi se i „svemir“ odnosio prema nama.
    Ali naučni prilaz je bliži razmišljanju da bi eventualno postojeći inteligentni oblik života van Zemlje, a koji bi bio u stanju da stigne do nas, pre bio obzira nego opasan po nas. I to, po mom mišljenju, toliko obzira da nas nebi ugrozio ni deleći svoje znanje da nama. Jer i to bi za nas bilo veoma opasno. Ako ne i pogubno.

Ostavite komentar