TAKNUTO ĆAKNUTO

ZAGROBNOG ŽIVOTA NEMA

425 pregleda
Nemoguće odvajanje (Vikipedija)

Uzalud ste se ponadali, zagrobnog života nema. Ko to kaže? Šon Kerol iz Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Kaltek). Sve podleže fizičkim zakonima koji onostrano bivstovanje isključuju.

Nije ispunjen ključni uslov: za postojanje zagrobnog života naša svest mora da bude odvojena od tela, a to nijne slučaj. Drugim rečima, satkana je od mnoštva atoma i elektrona. A zakoni fizike ne dopuštaju da pomenute čestice u takvom svojstvu ostaju posle smrti.

Dotični naučnik se poziva na teoriju kvantnih polja koja objašnjava da za svaku vrstu čerstica postoji samo jedno polje. Ukoliko se život nastavio posle smrti, ispitivanje kvatnih polja otkrilo bi duhovne čestice, a to ne douvoljava ni najopštija vladajuća teorija zvana Standardni model.

O autoru

Stanko Stojiljković

2 komentara

  • Svako ima pravo da dođe do pogrešnih zaključaka na osnovu nekompletne teoretske slike, pa i Šon Karol.

  • To je zato što se klade na pogrešnog konja.Standardni model ništa ne objašnjava ispravno niti nam omogućava saznanje o generisanju materije.Ne poznaju se još svi oblici kretanja,ne zna se šta je u stvari energija,teorijom nastanka univerzuma direktno se ograničila količina materije i energije ali ih širenje prostora zbunjuje.Sve same pogrešne PREDPOSTAVKE i ništa više.Šta reći o fizici koja omogućava nadsvetlosne brzine?Tako nešto se i dan danas pripisuje bujnoj mašti bajkama a ne čak ni naučno fantastičnim mogućnostima.Redukcionistički način razmišljanja ne može voditi u progres naučne misli jer su sebe ograničili pogled sa vih strana.Većinu što danas tvrde biće oboreno i prepravljeno a onda će uvideti koliko su grešili.

Ostavite komentar