U SLICI U REČI

CEPTEROV NANOSVET

6.074 pregleda

Starije čitaoce naslov će, možda, podsetiti da je pređašnja „Galaksija” u velikoj meri na svojim stranicama dočaravala naučno-tehnološku sutrašnjicu. I nova ih već prvom specijalnom izdanju vodi u budućnost koja se odigrava pred našim očima. Na 150 stranica u slici i reči predstavljena su naučna dostignuća i tehnološka postignuća, pod okriljem „Cepter internešela, u čijem je središtu čudesni molekul fuleren ili C60, sastavljen od 60 ugljenikovih atoma raspoređenih u vidu petougaonika i šestougaonika čineći sferu ili loptu.

Minulih godina u srcu Srbije, u Beogradu, i u još nekoliko evropskih gradova odvijala su se istraživanja i ispitivanja srpskih i inostranih naučnika i stručnjaka, iz kojih su se ispilili nekoliki širom sveta poznati visokotehnološki proizvodi u službi zaštite zdravlja. Sve u duhu krilatice koju je smislio Filip Cepter, osnivač, vlasnik i predsednik rečene multinacionalne kompanije: „Živi bolje, živi duže!

Iz prvog u niski uzbudljivih kazivanja o budućnosti proistekao je ssavim prirodno naslov celog broja „Galaksije, zato što najverodostnije odslikava suštinu svih potonjih promišljanja:

CEPTEROV NANOSVET

(Ili: Četvrta naučno-tehnološka revolucija)

„Moto ,Živi bolje. Živi duže’ verodostojno potkrepljuje naše strateško usmerenje da svojim korisnicima ma gde u svetu, upravo, omogućimo kroz nasavremenije inovacije, zasnovane na najnovijim naučnim proučavanjima svetla, vode, vazduha i hrane, vrhunske usluge i proizvode za bolji život. Moram dodati da od kvalitetnog sna umnogome zavisi kako će čovek obavljati svakodnevne aktivnosti i kako će se osećati zahvaljući ispravnoj dinamici svojeg lokomotornog sistema. Pozivajući se na vrhunska naučna istraživanja, uspostavili smo šest stubova, kako ste ih nazvali, na kojima se kompanija temelji. Ima li tajne u tome? Svakako, iako pojedinosti nisu za javnost. Zar broj šest nije savršen? , objašnjava u eksluzivnom razgovoru za „Galaksiju prvi čovek „Cepter internešenela.

Stanko Stojiljković

FULEREN U BIOMEDICINI

Jedan od najvećih izazova u savremenoj nauci jeste pitanje aktivacije sopstvenog bioregenerativnog potencijala. U biomedicini se teži idealu – resetovanju biosistema do nivoa optimizacije njegove adaptabilnosti na štetne agense. Integrativna medicina izučava kompleksnu regulaciju funkcionisanja organizma kao celine u fiziološkim, ali i patološkim uslovima. Oštećenje ćelija, tkiva, organa, rezultuje uzročno-posledičnim nizom promena funkcije i morfologije često nespojive s preživljavanjem. U našim publikacijama već smo ukazali na funkcionalno jedinstvo biosfere, uključujući čoveka, litosfere, atmosfere i jonosfere.

Svetlana Žunić, Ljubisav Rakić

KOZJA STAZA SAZNANJA

(Ili: Nano-zepto tehnologija prostor-vremena)

Nebeska tela Sunčevog sistema imaju uticaja na biološke sisteme, pa i na čoveka. U pitanju je fenomen nanogravitacije koji je 2002. godine otkrila grupa istraživača sa Beogradskog univerziteta, a eksperimentalno potvrdila istraživačka grupa iz Grenobla, koja je ispitivala dejstvo gravitacionog polja Zemlje na kretanje sporih hladnih neutrona. Pokazalo se da je nano nivo mesto susreta klasičnog i kvantnog dejstva. Na tom nivou ova dva dejstva se prepoznaju i sinergetski deluju dajući novi kvalitet dejstvu, jer pored čistog energetskog dejstva kod bioloških kôdogenih struktura (DNK, proteini i dr.) modeliraju i informacione procese.

Đuro Koruga

PUT U SREDIŠTE MOLEKULA

Razumevanje ljudskih procesa u organizmu, a i ljudske svesti, bilo bi moguće ukoliko napravimo molekularne mašine koje bi radile na jedinstvenim informacionim zakonima i koristile iste informacione procese kao Priroda. Ili obratno, možda bi nam proučavanje samih molekularnih mašina pomoglo da bolje shvatimo informacione procese u Prirodi koji moraju biti jedinstveni. Hoćemo li tada biti bliži saznanjima o onome što sve s merom drži na okupu, što naučnici nazivaju Teorija svega (ujedinjenje četiri do sada poznate interakcije), a religiozno-verujući Bogom (Tvorcem)?

Lidija Marija

TESLINE NANONAOČARE

Tesla HyperLight Eyewear

Da bi uticaj svetlosti na organizam bio optimalan, potrebno je da fotoni budu uređeni po simetriji kao i biomolekuli u organizmu da bi se brzo i efikasno ostvarilo prepoznavanje na prvi pogled.

Đuro Koruga

VODA ČUDESNA

Molekul vode izučen je do detalja: simetrija, vibracioni, rotacioni i translatorni modovi i brzina stvaranja i razgradnje nekovalentnih vodoničnih veza, koje su reda veličine oko 50 femtosekundi (10-15). Reklo bi se da skoro sve znamo o molekulu vode, a i samoj vodi. Da li onda Talesova tvrdnja da je „voda prauzrok svega” zaslužuje pažnju? Hm, nezgodno pitanje.

Đuro Koruga, Milica, Paunović, Lidija Matija

ČETVRTA REVOLUCIJA

Četvrtu tehnološku revoluciju, a posebno izazove koje ona pred čovečanstvom postavlja, najbolje potkrepljuju reči Petra Petrovića Njegoša: „Nije vino pošto priđe bješe, nije svijet ono što mišljaste”. U poređenju s tri prethodne, oličene u pojmovima Iskon, Priroda i Čovek, ona preko Tehnike dovodi, s jedne strane, u novi odnos koji nagoveštava ostvarenje misli Alberta Ajnštajna o ultimativnom saznanju „da je najneshvatljivija stvar da je Univerzum shvatljiv”, s druge, da se u okviru rada i kapitala generiše organizacija koja afirmiše misao Adama Smita o bogatstvu naroda, i s treće, čoveka i čovekovo zdravlje stavlja u fokus svih izazova jer, kako je govorio Gotfrid Vilhelm Lajbnic, jedan od aktera prve tehnološke revolucije, „od svih stvari ovoga sveta posle duhovnog mira ništa nije važnije od zdravlja, čije poznavanje i postizanje zahteva duboka razmišljanja u fizici i tehnici”….

Đuro Koruga, Aleksandra Dragićević

KVANTNA KOZMETIKA

(Budućnost koja je počela)

Ugao gledanja kvantne kozmetike, koju osmišljava i proizvodi kompanija „Cepter”, pristupa lepoti uvažavajući klasično, a dodajući joj novu dimenziju – doživljaj uzvišenog. Taj doživljaj nije trenutan kao kad ugledamo nešto izuzetno lepo (skladno), već doživljaj osećaja sopstvene lepote u harmoniji tela koju ostvaruju kvantni proizvodi. Jer oni, pored poboljšanog vizuelnog izgleda kože, bude osećaj blagodeti postojanja. Kvantni proizvodi deluju na nanokvantnom nivou na kožu, i to ne samo energetski, na klasičan način, već i energetski-informaciono, na kvantni način.

Đuro Koruga

SRPSKI SUPERPARADAJZ

Rezultati naše studije su pokazali da je izlaganje biljaka paradajza izvorima linearno i hiperpolari zovane svetlosti, pojedinačno ili u interakciji sa 3HFWC supstancom dovelo do značajnih promena u njihovom rastenju, razviću i metabolizmu. Najveći doprinos ukazuje da se primenom hiperharmoni zovanog furelola 3HFWC može indukovati povećanje sinteze likopena u plodovima, što nesumnjivo potvrđuje ogroman potencijal novosintetisane nanosupstance.

Angelina Subotić, Đuro Koruga

REPROGRAMIRANJE RAKA

Kako zloćudnoj ćeliji promeniti karakter? Konfliktom – ne! Možda konverzijom agresivnije forme u manje agresivnu, podsećanjem na izvorni put kojim se kretala u procesu sazrevanja tokom embriogeneze i na pripadnost celini. Da li, sledeći jedan od osnovnih postulata kvantne medicine da savršenija struktura prenosi svoju energiju odnosno informaciju strukturi narušenog zapisa, možemo postaviti hipotezu koja već ima jako uporište u preliminarnim rezultatima našeg istraživanja u vezi sa mogućnostima reprograma malignih ćelija sadejstvom hiperpolarizovane svetlosti i hiperharmonizovanog hidriksilovanog fulerena?

Sanja Mijatović, Danijela Maksimović-Ivanić, Đuro Koruga

PODMLAĐIVANJE KOŽE

Supstanca od modifikovanog fulerena i vode (3HFWC) preko vibracija ikosaedarske simetrije uspostavlja optimalnu organizaciju biomolekula. Na kvantnom nivouona usklađuje odnose kovalentnih i nekovalentnih vodoničnih veza. Navedeni efekti potvrđeni su ispitivanjem na 90 dobrovoljaca. Proizvodi sa 3HFWC bili su bolji za 12-32% od četiri komercijalna kozmetička preparata s različitim sastojcima.

Suzana Miljković, Zorana Jović, Đuro Koruga

FRAKTALNO LEČENJE

Visok nivo linearne polarizacije svetlosti iz difuznog izvora može se dobiti projektovanjem odgovarajućeg sistema ogledala. Kada takva svetlost prođe kroz nanofotonski filetr (S60) ona se hiperpolarizuje. Upotrebom takvog uređaja ustanovljeni su pozitivni efekti interakcije hiperpolarizovane svetlosti sa epitelnim tkivima koji su se ogledali u saniranju dermateloških promena i sportskih povreda, zarastanju rana, smanjenju otoka i zapaljenja, poboljšanju mikrocirkulacije ipovećanju unutarćelijske energije. Upravo ovakva svetlost za 25% bolje delujeod linearno plarizovane svetlosti, odnosno 40% od difuzne, na mikrocirkulaciju, jer se slično sa sličnim, svetlost sa biomolekulima i kardiovaskularnim strukturama, brzo prepoznaje, interaguje i dolazi do bržeg i kvalitetnijeg izlečenja.

Milica Vuksanović

IN AQUA VERITAS

Interakcija vina i NIR svetlosti (blizu infracrvene),izražena u obliku akvagrama, može se smatrati svojevrsnim molekularnim ogledalom, gde je voda u vinu ogledalo koje reflektuje ostale molekule u njoj. Da bi se sistematizovalo znanje i prikupljene informacije o interakciji vode u vodenim i biološkim sistemima, a korišćenjem svetlosti, predloženo je formiranje nove naučne discipline akvafotomike.

Valentina Matović, Borivoje Protić

UDISAJ ŽIVOTA

Savremenom čoveku nametnuto je da do 90% vremena u toku dana provede zatvorenom prostoru, gde vazduh može biti, čak, 4-10 zagađeniji nego napolju! Zato je neprestano izložen štetnim česticama koje uzrokuju pad imuniteta i bolesti poput astme, bronhitisa, respiratornih infekcija i karcinoma pluća. Dokazano je da Therapy Air iOn, koji su nemački stručnjaci proglasili najboljim na svetkom tržištu, eliminiše 99,99 % štetnih čestica iz vazduha, kao što su najsitnija prašina, grinje, mikrobe, toksine, viruse i bakterije. Čak i viruse koji se prenose kapljičnim putem, kao što je SARS-CoV-2, odnosno korona virus (sertifikat Gui-lab,Nemačka, april 2020.godine).

Stefan Kostić, Stefan Tarčić, Mijat Lalić, Aleksandar Antonov

ANTIVIRUSNI FOTONI

S pandemijom izazvanom virusom SARS-CoV-2 i porastom broja mikroorganizama otpornih na lekove, javlja se potreba za prevencijom i sprečavanjem širenja oboljenja. Sve više studija je posvećeno tome, tako je UVC zračenje pronašlo svoju primenu u ovoj oblasti. Naime, visokoenergetski UVC fotoni, zbog svoje apsorbabilnosti, pokazali su veliku efikasnost u sprečavanju reprodukcije i uništavanju bakterija i virusa. Ovaj tip zračenja se može koristiti za sterilizaciju vode, vazduha, namirnica, površina, odeće i obuće.

Ivana Živković

OGLEDALO MOZGA I SRCA

Dosadašnja istraživanja su pokazala da su glavna svojstva nanozlata u nezi lepote ubrzavanje cirkulacije krvi, antiinflamatorna svojstva, antiseptička svojstva, povećanje čvrstoće i elastičnosti kože, poboljšavanje metabolizma, pa samim tim usporavanje procesa starenja.Tajna delovanja krije se u novoj kreme, koja je kombinacija nano-kvantne supstance i nanopartikula zlata (3HFWCGNP).

Zorana Jović

ZAČINJENO ELEKTRONIMA

Da bismo sprečili da se izgube hranljive materije i vitamini, moramo da atome kiseonika da snabdemo elektronima da bismo ih učinili stabilnijim.Ovo se može postići stvaranjem blage hladne plazme elektrona, koju generišemo propuštanjem struje kroz sadržaj u ZEPTER posuđu. Drugim rečima, dodajemo elektrone koje kiseonik u hrani ili piću zahteva.

Borivoje Protić, Mijat Lalić

BESPREKORNA VODA

Kompaktan UVC Aquafilter, osmišljen u okviru ZeptoHyperTech-a,koji dodatno unapređuje i optimizuje „Cepterove” prečišćivače vode, čineći ih najboljim i jedinstvenim na tržištu. Namenjen je mikrobiološkom prečišćavanju vode, a pridodaje se postojećim prečišćivačima radi dobijanja besprekorno čiste vode za piće. Može se, takođe, koristiti kao nezavisna jedinica za brzo i efikasno prečišćavanje od raznih mikroorganizama (virusi i bakterije).

Tomislav Purić, Mijat Lalić

Poštovani čitaoci, smatratjte da ste pozvani da kroz opise istaknutih autora zavirite u jedinstvenu budućnost koja je, upravo, u Srbiji započela. Dobrodošli u „CEPTEROV NANOSVET ili ČETVRTU NAUČNO-TEHNOLOŠKU REVOLUCIJU!

O autoru

administrator

Ostavite komentar