MEĐU IZMEĐU

LJUDI DESET PUTA TEŽI

246 pregleda
Shutterstock

Ukupna težina kopnenih sisara koji žive u divljini – od slonova i bizona do jelena i tigrova – danas iznosi manje od 10 posto svih muškaraca, žena i dece koji žive na našoj planeti.

Studija izraelskog Vajcmanovog naučnog instituta zaključuje da današnji divlji kopneni sisari čine ukupnu masu od 22 miliona tona.Za upoređenje, ljudska populacija danas teži oko 390 miliona tona. Vrste koje je čovek pripitomio, poput ovaca i goveda, dodaju još 630 miliona tona ukupne mase stvorenjima koja se nadmeću sa sisarima u divljini za Zemljine resurse.Samo biomasa svinja, primerice, gotovo je dvostruko veća od ukupne biomase divljih kopnenih sisara.Brojke jasno pokazuju da ljudska preobraćanje divljine i prirodnih staništa u goleme globalne plantaže ima razorne posledice na divlje životinje.

Romantična ideja da je Zemlja planeta koju prekrivaju velike ravnice i džungle prepune divljih životinja u suprotnosti je s realnošću, ističu autori studije. Dok se populacija ljudi približava brojci od gotovo osam milijardi, prirodni svet i divlje životinje postupno nestaju. Kad na televiziji gledate dokumentarne emisije o divljim životinjama, mogli biste lako zaključiti da je sisarima u divljini sasvim dobro”, rekao je glavni autor studije Ron Milo.No ta pretpostavka je pogrešna. Naprotiv, nije im tako dobro. Njihova ukupna masa iznosi oko 22 miliona tona, što je manje od 10 posto ukupne mase čovečanstva. A kad tome dodamo i sva naša goveda, ovce i ostalu stoku, to je još 630 miliona tona ili 30 puta više od ukupne mase divljih životinja. Podaci su poražavajući i poziv su čovečanstvu na buđenje.

Studija pod nazivom Globalna biomasa divljih sisara”, objavljena u američkom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, otkriva da su oni koji najbolje prolaze – poput belorepih jelena u SAD i divljih svinja – ujedno i oni koji se lakše prilagođavaju prisutnosti ljudi.Obe se vrste mogu pronaći u blizini naselja, a povremeno se tretiraju i kao kućni ljubimci. Čak je i u divljini otisak čovečanstva očit”, dodao je Milo.

Naučnici su utvrdili da česte vrste kućnih ljubimaca upućuju na to koliki je uticaj ljudi na planetu na kojoj živimo. Psi imaju ukupnu masu od oko 20 miliona tona, što je brojka bliska kombinovanoj biomasi svih divljih kopnenih sisara, dok mačke imaju ukupnu biomasu od oko dva miliona tona, gotovo dvostruko više od afričkog slona.Ove razmere masa pripitomljenih i divljih životinja ukazuju na veliku ulogu ljudi u brojnosti sisara na Zemlji”, navode istraživači u svojem naučnm radu. Studije biomase nisu jedini način kvantifikacije životinjskog sveta. I broj životinjskih vrsta od velike je važnosti. A i on je u padu. Biomasa je komplementarna bogatstvu vrsta i drugih pokazatelja raznolikosti i može poslužiti kao indikator brojnosti divljih sisara i njihova ekološkog otiska na globalnom nivou”, zaključuju istraživači.

(Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar