MEĐU IZMEĐU

ŽIVOT IZ 3D ŠTAMPAČA

117 pregleda
Sutnjik/Kiril Braga

Ruski naučnici iz Prvog moskovskog državnog medicinskog univerziteta (MGMU) „Sečenov” i Centra za hemijsku fiziku „Semjonov” pod okriljem Ruske akademije nauka stvorili su tehnologiju trodimenzionalnog bioštampanja ljudskog tkiva iz živih ćelija, koja omogućuje štampanje organa i tkiva za konkretnu osobu. Autori naučnog rada sproveli su ceo ciklus 3D bioštampe i dobili biološki ekvivalent tkiva – veštački analog živog ljudskog tkiva. Za početak, koristili su dve vrste ljudskih matičnih mezenhimalnih stromalnih ćelija (Mesenchymal Stromal Cells, MSC) iz masnog tkiva i sluzokože desni. Od njih su dobijeni sferoidi (agregati ćelija u obliku loptica), koji se u 3D štampaču koriste u svojstvu gradivnih blokova. Istovremeno, su poebnom metodom napravili biomastilo za 3D štampač.

Ispostavilo se da ekvivalentna tkiva, odštampana pomoću bioštampača, imaju brojne prednosti jer su pokazala veliku funkcionalnost.Drugi važan zaključak jeste da je, pre svega, bitan pravilan izbor materijala za bioštampu, pošto osobine budućeg ekvivalentnog tkiva zavise od originalnih ćelija.Mezenhimalne stromalne ćelije (MSC) gingive pogodnije su za stvaranje suda ili kosti, a masnog tkiva za dobijanje kožnih implantata.

U toku studijeistraživački tim je proizveo potpuno funkcionalan živi ekvivalent kožnog tkiva.Ubuduće će on moći da se primenjuje za lečenje dijabetičkih i trofičnih čireva, rana što ne zarastaju, opekotina i drugih defekata koje je teško regenerisati postojećim metodama lečenja.Pored toga, dobijanje ovakvih bioekvivalenata omogućiće da se smanji broj ogleda na životinjama i da stehnologije regenerativne medicine budu etičnije. Istraživanje je sprovedena uz finansijsku podršku Ruskog naučnog fonda.

(Sputnjik)

O autoru

administrator

Ostavite komentar