TAKNUTO ĆAKNUTO

KAFA PREČIŠĆAVA

392 pregleda
kafa-vikipedija

Ko je to mogao da pretpostavi da kafa uklanja olovo i živu iz vode. Da, to su upravo u dokazali u Italijanskom institutu za tehnologiju (IIT). Ali pre toga još nešto mora da se uradi.

Istraživači su, naime, ubacili prah od ispijenog crnog napitka u penu od bioelastomera (vrsta polimera) koja se potom ponašala kao prečistač. Iz mirnog vodotoka je za malo duže od 30 sati odstranjeno 99 odsto olova i žive!

Kao što je poznato, omiljeni crni napitak ostavlja velike količine otpada u vidu taloga. Ispostavlja se da su jednim udarcem uklonjene dve nevolje iz životne sredine. Šta su uradili?

Sipali su samleveni kafeni prah preostao posle pijenja u filter koji uklanja štetno olovo i živu iz vode. Milioni tona mlevene kafe se godišnje utroši u restoranima, kafeterijam i domovima. Većina taloga završi u zemljištu, ponekad za đubrenje useva, a koristi se i za proizvodnju biodiezla ili kao dodatak u životinjskoj hrani.

Naučnici su proučavali da li je kafeni otpad pogodan za ozdravljenje vode. Ogledi su pokazali da prah iz taloga može ovu tečnost da liši jona teških metala koji izazivaju zdravstvene tegobe. Sledeći istraživački korak jeste kako jednostavno izdvojiti prah iz prečišćene vode.

 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar